Gabriela Culic - Album bilingv, în limbile română și engleză

„Albumul monografic propune o privire asupra creaţiei Gabrielei Culic din ultimele două decenii şi prezintă, într-o ordine stabilită de autoare, lucrări din seriile cele mai recente (2018-2020) în pandant cu lucrări realizate începând cu 2004. (...) Un element de noutate adus de acestă publicaţie este, pe lângă analiza până la un punct retrospectivă a lucrărilor sale din ultima perioadă, includerea unei selecţii de schiţe în tehnici cu care artista lucrează mult dar care pentru privitorul obişnuit cu pânzele pe care experimentează cu textura foarte densă a uleiului sunt neaşteptate: desene, însemnări succesive, câteodată plasate la limita hazardului, intervenţii pe fotografie şi colaje – care surprind şi dezvăluie momentul în care un subiect, fragment poetic, eveniment, situaţie sau imagine captează atenţia artistei şi se afirmă ca una dintre viitoarele sale teme.“ – Mălina Ionescu

„Energia care emană din automatismul cu care Gabriela Culic redă prin multitudinea de stiluri, fie el abstracţionist, expresionist sau gestualism liric, rezultă din nevoia de a opri, chiar şi pentru o secundă, timpul. (...)Trecând prin masa amintirilor, înăbuşind vocile în culoare, eliminând tot ceea ce nu este concludent, cred că în fapt creaţia Gabrielei Culic este o destăinuire profundă, intimă, în care universul este împărţit între doi poli care se cuprind, înalt-jos, greu-uşor, lumină-întuneric, viaţă-moarte. Însă aceştia nu se exclud reciproc, ci se balansează pe muzica aripilor, pe ritmul versului păstos. Gabriela Culic punctează în culoare o suită de trăiri: singurătatea, abandonul, izolarea, rănile realităţii, fluxuri ale unei nostalgii stau la fina graniţă dintre planul existenţei, al realităţii şi cel al solitudinii aproape suprareale.“ – Maria Bilaşevschi

Cuprins: Introducere / Foreword – Mălina Ionescu • Leave the Light On – Cristian Cojanu • Huginn şi Muninn / Huginn and Muninn • Fisura / The Fissure • Nimic ascuns / Nothing hidden • Lupii mă îmbracă / The wolves are dressing me – Cristian Cojanu • Aşa este, dacă vi se pare / Right You Are (If you think so) • Oglinzile / The Mirrors • Lucrurile se întâmplă în altă parte / Things are happening somewhere else • Strigăt / Howl • Emotional Migration – Fabio Gianesi • Migraţia / Migration • Un simbol al decadenţei / A symbol of decadence – Călin Stegerean • Umbrele vântului / The Shadows of the Wind – Maria Bilaşevschi • Unul mai egal ca altul / One more equal than the other • Între zi şi noapte / Between Day and Night – Alexandra Titu • Breath • « rêverie » – Ana Maria Altmann • Efemeride / Ephemerides • Vis / Dream – Fabio Gianesi • Revin în 8 minute / Back in 8 minutes • Curriculum vitae • Bibliografie selectivă / Selective Bibliography

196 p.

ISBN 978-973-577-755-5