Fostering Artistic Practices 2012 - concurs de proiecte în domeniul artelor vizuale

 „Fostering Artistic Practices" – concurs de proiecte în domeniul artelor vizuale pentru anul 2012 la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi la Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul

 Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (IRCCU Veneţia) şi Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul (ICR Istanbul) anunţă lansarea concursului de proiecte în domeniul artelor vizuale „Fostering Artistic Practices" („Încurajarea practicilor artistice"). Concursul face parte din strategia comună în domeniul artelor vizuale a IRCCU Veneţia şi a ICR Istanbul. Principalul obiectiv al strategiei este de a oferi artiştilor vizuali oportunitatea de a interacţiona cu profilul specific şi cu patrimoniul institutelor.  IMPORTANT! Anexele 3a și 3b (cuprinzând schița locației) din anunțul inițial au fost înlocuite cu actuala Anexă 3.


Regulament privind concursul de proiecte în domeniul artelor vizuale pentru anul 2012 la IRCCU Veneţia şi ICR Istanbul I. Preambul
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir" de la Istanbul (numite în cele ce urmează IRCCU Veneţia, respectiv ICR Istanbul), în conformitate cu prevederile art.3 lit. j din Legea nr.356/2003, organizează pentru anul 2012 următorul concurs de proiecte în domeniul artelor vizuale.
II. Tema
Tema concursului pentru anul 2012 va fi „Fostering Artistic Practices" („Încurajarea practicilor artistice").
III. Concept
Scopul strategiei IRCCU Veneţia şi a ICR Istanbul în domeniul artelor vizuale este de a oferi artiştilor vizuali oportunitatea de a interacţiona cu profilul specific şi cu patrimoniul IRCCU Veneţia şi al ICR Istanbul (situarea acestora în peisajul cultural al oraşului, rolul lor în cercetarea umanistică, istoria, documentele, colecţiile de artă etc.). Definirea obiectivului a plecat de la constatarea că practicile artistice contemporane sunt tot mai mult focalizate asupra noţiunii de istorie şi a rescrierii acesteia dintr-un punct de vedere subiectiv. Candidaţii trebuie să trimită o propunere de proiect pentru o expoziţie care va fi realizată în spaţiile expoziţionale ale IRCCU Veneţia şi/sau ICR Istanbul. Concursul este adresat autorilor din variatele domenii ale artelor vizuale, care pot propune acţiuni/gesturi/răspunsuri creative care să fructifice limbaje şi strategii proprii ştiinţelor umane (sociologia, antropologia, istoria etc.).
IV. Jurizare
Juriul concursului va fi format din specialişti din domeniul artelor vizuale, care nu au calitatea de angajaţi ai Institutului Cultural Român, cu excepţia reprezentantului IRCCU Veneţia şi a reprezentantului ICR Istanbul, care vor acorda punctaj doar pentru fezabilitatea proiectelor. Membrii juriului vor fi desemnaţi prin ordin al Preşedintelui Institutului Cultural Român. Juriul se va întruni la Bucureşti după depunerea candidaturilor pentru evaluarea şi selecţia proiectelor câştigătoare. V. Criterii de selecţie Criteriile de selecţie vor fi următoarele: 1. încadrarea în tema şi conceptul creativ din domeniul artei vizuale indicat la cap. III;
2. fundamentarea proiectului;
3. fezabilitatea proiectului (problemele practice care ar putea apărea pentru realizarea proiectului considerând timpii şi limitările bugetare);
4. adaptarea proiectului la galeriile puse la dispoziţie de către organizatori.

VI. Proiecte expoziţionale
Pentru 2012, strategia comună a IRCCU Veneţia şi a ICR Istanbul în domeniul artelor vizuale se va concretiza într-un număr de maximum trei proiecte, în funcţie de disponibilitatea spaţiilor expoziţionale. Vor fi realizate două proiecte la IRCCU Veneţia şi un proiect la ICR Istanbul. O persoană poate opta ca proiectul cu care aplică să fie itinerat între Veneţia şi Istanbul sau viceversa, beneficiind de finanţare din partea ambelor filiale ICR, cu condiţia renegocierii bugetului. Juriul îşi rezervă dreptul de a alege un proiect propus iniţial spre a fi itinerant Veneţia-Istanbul pentru a fi implementat doar la Veneţia sau doar la Istanbul. Spaţiile expoziţionale puse la dispoziţia autorilor proiectelor vor fi Mica Galerie ( Anexa 1) a IRCCU Veneţia, Noua Galerie (Anexa 2) a IRCCU Veneţia şi Depo Gallery din Istanbul http://www.depoistanbul.net/en/ (Anexa 3). VII. Forme de sprijin material pentru realizarea proiectelor
Pentru realizarea proiectelor (concept, implementare, documentare) Institutul Cultural Român va contribui cu o sumă brută de maximum 14 000 EUR/proiect din bugetul IRCCU Veneţia, respectiv suma de 15 000 USD/proiect din bugetul ICR Istanbul, în funcţie de necesităţi, conform procedurilor financiar-contabile ale Institutului Cultural Român. Sprijinul material se acordă persoanelor fizice (neconstituite legal in organizaţii) în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinaţie. Acordarea sprijinului material se face în baza hotărârii juriului care stabileşte rezultatele selecţiei, forma şi cuantumul sprijinului material. Solicitanţii vor putea opta pentru un proiect itinerant între cele două filiale ale ICR, cu condiţia negocierii bugetului respectivelor expoziţii. Solicitanţii nu pot beneficia de sprijin material din partea Institutului Cultural Român, în cadrul acestui concurs, pentru mai multe proiecte. VIII. Modalităţi de înscriere
Concursul este public şi se adresează creatorilor din domeniul artelor vizuale, cetăţeni români sau străini.Nu pot participa la concursul de proiecte, direct sau indirect, persoanele care au elaborat prevederile prezentului Regulament, care au calitatea de angajaţi ai Institutului Cultural Român sau ai institutelor culturale româneşti din străinătate, membrii juriului, membrii familiilor, respectiv rudele până la gradul II, ale persoanelor nominalizate. Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine: • Formular de înscriere completat, datat şi semnat (Anexa 4);  • Curriculum Vitae al autorului, în limba română şi în limba engleză; • Prezentarea conceptului artistic al proiectului, în limba română şi în limba engleză; • Portofoliu cu imagini ale proiectelor sau ale lucrărilor realizate anterior; • Planşe care să cuprindă prezentarea proiectului la scara stabilită de autor şi care vor cuprinde perspective, vederi, schiţe, planuri, secţiuni caracteristice şi alte detalii (opţional); • Descrierea etapelor proiectului; • Bugetul estimativ, detaliat pe categorii de cheltuieli (contribuţia Institutului Cultural Român nu poate depăşi suma de 14 000 EUR brut/proiect din bugetul IRCCU Veneţia / 15 000 USD/proiect din bugetul ICR Istanbul). Un proiect poate fi destinat fie unui singur spaţiu, fie ambelor spaţii ale IRCCU Veneţia în mod unitar. Dosarele proiectelor vor fi transmise poştal menţionând pe plic „Fostering Artistic Practices" la următoarea adresă: Institutul Cultural Român Aleea Alexandru nr. 38, sector 1 011824, Bucureşti România Termenul limită pentru primirea proiectelor este 31 ianuarie 2012, data poştei. Dosarele de candidatură expediate nu vor fi returnate participanţilor la finalul perioadei de jurizare. IX. Contestaţii
Participanţii la concurs pot depune contestaţii numai cu privire la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului în perioada menţionată la capitolul X. Contestaţiile vor fi transmise la adresa valentina.andrei@icr.ro şi anca.hrab@icr.ro. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, desemnaţi prin ordin al Preşedintelui Institutului Cultural Român. Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte membrii juriului. X. Calendarul concursului  • Anunţarea publică a concursului: 7 noiembrie 2011 • Data limită de depunere a dosarelor (data poştei): 31 ianuarie 2012 • Evaluarea dosarelor: 21-22 februarie 2012 • Anunţarea rezultatelor: 24 februarie 2012 • Depunerea contestaţiilor: 27 februarie-29 Februarie 2012 • Afişarea rezultatului contestaţiilor: 8 martie 2012 Rezultatele concursului vor fi făcute publice prin intermediul paginilor de Internet: www.icr.ro, www.icr.ro/istanbul/ şi www.icr.ro/venetia/. XI. Persoane de contact Pentru detalii referitoare la organizarea prezentului concurs: alexandru.damian@icr.ro şi alexandru.balasescu@icr.ro.


Anexa 1 Anexa 2 Anexa 4 RO