Finalizarea audierilor pentru numirea directorilor și a directorilor adjuncți ai reprezentanțelor Institutului Cultural Român din străinătate

· Numirea directorilor și directorilor adjuncți ai reprezentanțelor Institutului Cultural Român din străinătate se apropie de final - au ajuns în fața Comisiilor Senatului

· Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Academia Română au transmis lista cu propuneri către Comisia de Cultură și Media și cea de Politică Externă din Senatul României.

Instituțiile implicate în procesul de numire și avizare a persoanelor cu funcții de conducere (directori și directori adjuncți) în reprezentanțele din străinătate ale Institutului Cultural Român au finalizat procedurile legale privind înaintarea propunerilor pentru completarea schemei de personal în aceste structuri.

Astfel, în conformitate cu Legea 356/2003, Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Academia Română au transmis propunerile convenite către Comisia de Cultură și Media și cea de Politică Externă din Senatul României, urmând ca acestea să procedeze la audierea celor nominalizați, în vederea desemnării lor conform legii.

Ziua de 5 decembrie 2017 a fost stabilită ca data la care Comisia pentru cultură și media și Comisia pentru politică externă ale Senatului României să realizeze audierile candidaților propuși pentru posturile de directori și directori adjuncți pentru mai multe reprezentanțe din străinătate ale Institutului Cultural Român. În urma analizării activității și a prestației în fața comisiilor reunite, toate persoanele propuse au primit aviz favorabil.

Rezolvarea problemei personalului reprezențantelor ICR în străinătate, în condițiile în care cea mai mare parte din aceste structuri aveau personalul subdimensionat, cu un număr semnificativ de posturi de conducere vacante (directori și directori adjuncți) a fost una dintre prioritățile noii conduceri a Institutului Cultural Român, de la începutul mandatului său, din aprilie 2017.

Pornind de la realitatea că lipsa factorilor de decizie în cadrul unor reprezentanțe a influențat negativ, în ultimii ani, capacitatea echipelor ICR de a genera și implementa proiecte culturale, completarea posturilor vacante era absolut necesară, mai ales în contextul în care Institutul Cultural Român este implicat, în următorii ani, într-o serie de programe culturale de anvergură, foarte importante pentru promovarea culturii românești în străinătate - Programul Centenar, Sezonul cultural România - Franța, Europalia (2019).

”Această situație, care dura, în unele reprezentanțe, de un an sau doi, avea repercusiuni negative asupra activității acelor structuri și ale Institutului Cultural Român. Am considerat prioritar să avem echipe complete, formate din oameni care cunosc limba țării respective, oameni dinamici, persoane cu experiență în organizarea unor evenimente de anvergură în domeniul cultural. Odată finalizată această procedură legală, care a avut loc cu respectarea protocolului între cele 4 instituții cu atribuții în numirea personalului cu funcții de conducere, situația în reprezentanțe se va schimba radical, în ceea ce privește implicarea și eficientizarea proiectelor.” a declarat președintele ICR, doamna Liliana Țuroiu.

Lista candidaților care au primis aviz favorabil din partea celor două comisii ale Senatului României (Comisia pentru cultură și media și Comisia pentru politică externă):

1. CARMEN DUCARU – ICR Bruxelles (Director)

2. VALERIU MATEI – ICR Chișinău (Director)

3. CLAUDIU FLORIAN – ICR Berlin (Director)

4. DANIEL NICOLESCU – ICR Lisabona (Director)

5. DOINA MARIAN – ICR Paris (Director)

6. GRIGORE ARBORE POPESCU – IRCCU Veneția (Director)

7. SOLOMON MARTIN - ICR Tel-Aviv (Director)

8. RUDOLF DINU – Accademia di Romania (Director)

9. BOGDAN POPESCU - ICR Stockholm (Director)

10. GELU SAVONEA – ICR.Lisabona (Director adjunct)

11. OANA IULIANA BOȘCA MĂLIN – Accademia di Romania (Director adjunct)

12. PIETRĂREANU ADRIANA – ICR Bruxelles (Director adjunct)

13. BORDEIANU CĂTĂLIN ION – ICR Chișinău (Director adjunct)

14. CLEOPATRA LORINȚIU – ICR Tel – Aviv (Director adjunct)

15. ADRIAN ALUI GHEORGHE - ICR Praga (Director adjunct)

16. MIHAELA DRANGA – ICR Varșovia (Director adjunct)