Festivalul Europei la Florenţa - protejarea patrimoniului lingvistic european

În perioada 6-10 mai 2011, la Florenţa se desfăşoară Festivalul Europei, manifestare la care vor participa înalţi reprezentanţi ai instituţiilor europene, printre care Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso şi cel al Parlamentului European, Jerzy Buzek.
Alături de tradiţionala „Conferinţa asupra stării Uniunii", sunt prevăzute numeroase iniţiative pe teme de învăţământ, cultură şi economie. Pe 6 mai, începând cu orele 14.30, societatea „Dante Alighieri" organizează masa rotundă cu titlul Promovarea, difuzarea şi protejarea patrimoniului lingvistic european.

Participă institutele şi academiile străine din Clusterul Eunic Roma, precum şi reprezentanţi ai principalelor agenţii italiene specializate. Accademia di Romania in Roma fi reprezentată de doamna lector univ. Nicoleta Neşu, titularul cursului de limbă şi cultură română de la academie, care înregistrează în anul universitar 2010-2011 peste 130 de înscrişi la cele trei nivele de studiu.

Vor fi abordate teme de interes comun, precum: predarea şi învăţarea limbilor străine şi rolul Comunităţii Europene, instituţii pentru tutela şi promovarea limbii şi culturii naţionale, turismul lingvistic în lume şi în Europa şi rolul certificatelor de competenţă lingvistică în activitatea profesională şi de studii.