Expoziţia de pictură și obiect semnată Gheorghe I. Anghel - „Istoria, așa cum am văzut-o eu”

Între 1 noiembrie și 10 decembrie 2021, ICR Bruxelles a găzduit Expoziţia de pictură și obiect semnată Gheorghe I. Anghel - „Istoria, așa cum am văzut-o eu”, al treilea eveniment al proiectului ‘Galeria ICR Bruxelles’.

În acest proiect, ICR Bruxelles a reamenajat unele dintre spațiile disponibile la sediu, sub forma unei mici galerii de artă contemporană, concept care permite existența unui spațiu-suport cu o identitate reprezentativă pentru domeniul cultural. Acest spațiu, dedicat artelor și dialogului artistic, este gândit pentru a permite o mai bună vizibilitate proiectelor reprezentanței prin organizarea de vernisaje sau lansări ale unor publicații de referință, simultan cu evenimente virtuale cuprinse în planul anual.

Galeria nu a fost deschisă publicului larg. În perioada recentă, multe dintre institutele culturale ale țărilor membre UE ce au sediul în Benelux au procedat la inițierea unor expoziții, restrânse ca anvergură, la sediile lor, pentru a continua promovarea creatorilor contemporani.

Acest nou concept include, după o perioadă de evenimente organizate exclusiv online, și o componentă fizică în cadrul evenimentelor derulate, asigurând o mai bună vizibilitate a proiectelor reprezentanței.

Întâlnirile de lucru de la sediul ICR Bruxelles, în perioada noiembrie-decembrie 2021 au fost întregite prin vizitarea expoziției „Istoria, așa cum am văzut-o eu”. Printre oficialitățile care au trecut pragul Galeriei ICR Bruxelles s-au numărat Mihaela Geoană, Dana și Stephane Maitec, artiști, Marianne Poncelet, fondator si vicepreședinte al Fundației Internaționale Yehudi Menuhin, Liviu Jicman, președinte ICR, Claudiu Marin, director General DGPII ICR, precum și reprezentanți ai Ambasadei României la Bruxelles.

Expoziția a propus o interpretare a mitologiei, temă preferată a artistului fiind, deopotrivă, un demers atemporal, dar și foarte actual, din perspectiva mesajului operelor. Alături de lucrări consacrate, expuse recent în muzee din România și Franța, selecția cuprinde și câteva lucrări care sunt pentru prima dată expuse. Remarcabile sunt ciclurile „După-amiaza unui Faun” sau „Banchetul”, cu lucrări complexe, populate de personaje care aparțin deopotrivă mitologiei, dar și prezentului.

Gheorghe I. Anghel (n. 1938, Cluj) este pictor, poet și profesor, doctor în arte vizuale. Având vechi preocupări pentru domeniul arheologiei dobrogene, artistul Gheorghe I. Anghel a lucrat alături de istorici de renume precum Radu Florescu, Alexandru Suceveanu, Valeriu Georgescu, fapt care explică folosirea experienței sale de șantier, nu doar în alegerea subiectelor, dar și a tehnicilor utilizate în lucrări. „Lucrările din această expoziție sunt parte dintr-un șir de preocupări pe care le-am avut încă de acum 30 de ani. Ele au apărut atunci când am crezut că cercetările de pe șantierele arheologice, împlinite de călătoriile prin lume, mai ales în Patrida, au putut să rodească în ceea ce se vede și în expoziția de față. Cred că istoria, așa cum am văzut-o eu, este istoria prin care mi-am regăsit rădăcinile levantine, pe care le știam doar din povestiri. Miturile (mythos), adică acele minciuni seducătoare, mă fascinaseră încă din copilărie, dar farmecul lor de atunci, cu timpul, a devenit căutarea unui adevăr pe care acum îl cred doar al meu.”, mărturisește Gheorghe Anghel.

După zeci de ani de carieră artistică, Gheorghe I. Anghel rămâne același pictor „sub penelul căruia culoarea pare să cânte, cu inefabilă voluptate, mirifica lume a Greciei antice.” Dacă n-ar fi ales pictura, după ani şi ani de marinărie, ar fi fost, după părerea sa, un împătimit arheolog. Pasiunea pentru arheologie s-a tradus, mai târziu, într-un ciclu de pânze definitorii pentru opera artistului.

„Pictura lui Gheorghe I. Anghel are calitatea de a surprinde privitorul, ceea ce semnalează un anumit ’nivel de dificultate’ pe care va trebui să-l depășească imediat cel ce va ajunge în fața operei. Surpriza este mereu prezentă, fie că este vorba despre creații mai vechi – unde, de fiecare dată, cu fiecare nouă explorare, se dezvăluie un ’alt lucru’, semn de plasticitate surprinzătoare sau o nuanță a mesajului rămas până atunci ascunsă – sau desene, obiecte ori picturi de dată recentă, care păstrează încă în structura lor materială amprenta proaspătă a mâinii artistului. Noi înșine, privind tablourile, pur și simplu contemplându-le, de îndată ce am perceput ’perierea’ acestei surprize, am observat apariția unei căi, a unei căi hermeneutice în curs de dezvoltare, deschisă chiar lângă noi.(…) Mitologia atemporală renaște, circulând ca sângele tânăr în arterele contemporane.” (prof. univ. dr. Cristian Robert Velescu, UNARTE.)

Artistul și-a extins în ultimii ani cercetarea plastică și în zona obiectului de artă, realizând lucrări în diverse tehnici precum ceramică, lemn sau metal.

Academicianul Răzvan Theodorescu sesizează existența „la Anghel, a acelei culturi, pe cât de neostentativă, pe atât de profundă, care închipuie trauma nevăzută a unui demers figurativ ce vizualizează stări definitorii ale unui sentiment al timpului și spațiului. Poezia și seninătatea de gând ale lui Anghel, cu rafinamentul culorilor sale stinse, în tonuri mate, de eleganță, fluiditate și transparență, muzicale aproape (oare nu în atmosfera de Debussy și Mallarmé își găsesc cel mai bine locul desenele și laviurile evocând mitologiile semenilor lui Chiron și ale frumoasei Pasiphae?) îi croiesc drum acestui creator de excepție spre înțelegerea unei întocmiri deopotrivă puternice și fragile: aceea a umanității noastre, așa cum au plăsmuit-o, rând pe rând, majestățile carpatice, tăcerile Dunării și ale Mării, strălucirile neasemuite ale Bizanțului.”

În ultimii ani, artistul a expus în numeroase galerii și muzee din România și din Franța, bucurându-se de aprecierea Academiei Franceze, care i-a acordat Premiul Bréauté și Medalia de argint a Salonului de la Grand Palais (2007). Fundația Taylor l-a distins, de asemenea, cu Premiul Sandoz (2007) și cu Premiul René Carré (2013).

„Istoria, așa cum am văzut-o eu”, semnată de Gheorghe I. Anghel, încheie seria expozițiilor anului 2021 din programul Galeriei ICR Bruxelles.