Expoziția de fotografii „Sguardo cangiante” / „Iridiscent look”, a artistei Alexandra Mitakidis

Expoziția de fotografie „Sguardo cangiante” /Iridiscent look” a artistei Alexandra Mitakidis se deschide vineri, 18 octombrie 2019, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Evenimentul se înscrie în cadrul unui ciclu prin care IRCCU pune în evidență interesul excepțional pe care îl prezintă pentru artiștii plastici români și străini interpretarea imagistică a spectacolului oferit de aspectul strălucitor și multicolor al capodoperelor arhitectonice venețiene, al aparatelor decorative interne și externe ale monumentelor de artă, al peisajului urban și lagunar.

În cadrul ciclului în care, în anul în curs (2019), s-au înscris expoziții ale unor artiști români, tineri sau de vârstă medie, ce au pus în evidență capacități inedite de invenție și interpretare în cheia modernă a „entropiilor cromatice” a peisajului venețian (Laura Nicolae, 15 februarie–1 martie 2019; Bianca Boroș, 15–30 aprilie 209; George Păunescu, 17–30 septembrie 2018; Remus Rotaru, 01–15 octombrie 2019), este firească înscrierea de expoziții ale unor artiști italieni sau de alte naționalități care abordează tematici legate de spectacolul vizual generat de organismul urban al Serenisimei și al împrejurimilor sale.

Alexandra Mitakidis – artist fotograf de cetățenie greacă și italiană, domiciliată la Trieste, născută în Egipt, dintr-o familie epirotă cu rădăcini în comunitatea aromână, are o lungă familiaritate cu peisagistica orașelor Mediteranei, cu soarele, lumina și efectele coloristice degajate de Mare Nostrum. În ultimii ani a publicat remarcabile albume de fotografii dedicate orașelor de pe coastele de nord și vest ale Adriaticii, „Golful Veneției”, cum i se spune în cartografia anterioară secolului al XIX-lea. Cele două orașe maritime importante – Trieste și Veneţia – și împrejurimile lor au constituit pentru artista-fotograf un unic mediu conceptual în care obiectivul a surprins combinații spectaculoase de forme arhitecturale, prezențe umane și vegetale, obiecte, ca mărturii ale unei istorii proprii, aparent congelate, pe care obiectivul le face să redevină realitate vie.

Contribuie la această trezire la viață a peisajului încărcat de istorie valențele simbolice ale amănuntelor (portaluri, ferestre, siluete) sugerând prezențe umane și comunicări între acestea. Spectaculoasă este tratarea coloristică a imaginii. Folosind filtre speciale, artista a obținut efecte picturale de mare impact emoțional, neîncercate până acum de profesioniștii peisajului.

Cercetarea artistică a Alexandrei Mitakidis – scrie cunoscutul critic de artă și organizator de manifestări artistice de largă respirație Enzo Santese – este orientată de mai multă vreme asupra combinației metaforice dintre lumină și realitate. Peisajul rămâne în orice caz un punct de plecare al unui proces. El o determină pe artistă să surprindă, instantaneu, sinteza între formele lumii înconjurătoare și gradul de luminozitate al mediului. Astfel se înregistrează emoția și starea de suflet încercată exact în clipa în care aparatul de fotografiat s-a transformat în instrument de focalizare a unui fragment anume al naturii”.

Enzo Santese va fi de altfel criticul care va prezenta publicului expoziția.

Prin expoziția Alexandrei Mitakidis se lărgește orizontul creațiilor artistice prin care pot fi apreciate la justa lor valoare lucrările artiștilor români inspirate de excepționalitatea peisagistică a Veneției. Fotografiile artistei fac să fie cunoscută de către un public mai larg o tehnică modernă de filtrare a luminii prin obiectiv, cu efecte inedite, precum accentuarea sugestiilor simbolice ale peisajului.