Expoziția „Baronul George Löwendal – 100 de ani pe scena artei

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Fundația Löwendal, Primăria Sectorului 1 București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Domeniul Manasia, în colaborare cu Muzeul Național de Artă al Moldovei și Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova prezintă expoziția „Baronul George Löwendal – 100 de ani pe scena artei” al cărei vernisaj  a avut loc în data de 29 noiembrie 2018, ora 16.00, la Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău.

Dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și Zilei Naționale a României, expoziția marchează și împlinirea unui veac de prezență continuă pe scena artei din România a operei baronului George Löwendal, unul dintre cei mai importanți creatori de artă români. Bucurându-se de aprecierea unora dintre cei mai importanți oameni de cultură din România: Alexandru Busuioceanu, Petru Comarnescu, Lucia Demetrius, Ionel Jianu, Adrian Maniu opera artistului a continuat să fie apreciată și după trecerea sa în eternitate, fiind colecționată, cercetată, prezentată în expoziții de mare succes și cuprinsă în monografii de referință.

Un element semnificativ pe care această expoziție îl pune în evidență, tot în ambianță centenară, este legătura sa cu spațiul cultural românesc de la răsărit de Prut, unde, la Soroca și apoi la Chișinău, s-a produs în anul 1918, sub semnul teatrului, debutul activității sale artistice.

Publicului i se va oferi o selecție cuprinzând peste o sută de lucrări de scenografie, pictură și grafică, aflate în proprietatea Fundației Löwendal din București. Expoziția își propune să sugereze că întreaga creație a artistului a căpătat amprenta unei viziuni teatrale ca urmare a talentului său de scenograf și a activității în teatrele din Chișinău, București, Cernăuți, Timișoara și Craiova. Chiar și atunci când s-a dedicat realizării unor portrete sau peisaje, George Löwendal le-a realizat într-o viziune teatrală, făcând din modele adevărate personaje și tratând peisajele ca ample spații scenografice. În acest sens, expoziția conține și obiecte cu caracter documentar: afișe de teatru, caiete de sală, extrase din publicațiile vremii.

Baronul George Löwendal (1897-1964) s-a născut la Sankt-Petersburg într-o familie cu vechi ascendențe în familiile regale ale Danemarcei și Norvegiei. La Chișinău, s-a căsătorit în anul 1921 cu Ariadna Ambrozieva care l-a sprijinit întreaga viață în activitatea sa. În același an, George și Ariadna Löwendal s-au stabilit la București, iar din anul 1926 artistul a activat ca scenograf la Teatrul Național din Cernăuți pînă în anul 1935. În anul 1931 a înființat Societatea Artiștilor Plastici din Bucovina realizând, în paralel cu activitatea teatrală, o valoroasă operă plastică ilustrată de numeroase expoziții cum au fost cele de la sălile „Mozart” și „Universul” din București sau cea de la Veneția din anul 1943. În perioada 1945-1946 a contribuit la înființarea Teatrului „Țăndărică” din București, iar după anul 1950 a fost profesorul îndrăgit al mai multor generații de studenți ai Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. A fost decorat de regele Mihai I al României cu ordinul „Meritul cultural” în grad de ofițer.

Actuala expoziție a fost inițiată de Fundația Löwendal, înființată în anul 2010 de Ariadna Löwendal-Dănilă, nepoata artistului.

Proiectul a fost realizat de o echipă condusă de președintele fundației, Ariadna Löwendal-Dănilă, alături de Dorin Dănilă, George Radu, Iuliana Covei și Călin Stegerean, curatorul expoziției.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Ariadna Löwendal-Dănilă, președinta Fundației Löwendal, acad. Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și Călin Stegerean, curatorul expoziției.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 29 noiembrie 2018 – 20 ianuarie 2019.

Parteneri media: TVR Moldova, Radio Chișinău, Radio Datina