Eugeniu Carada (1836-1910), 2010, 436 p.

Lucrarea cuprinde trei micromonografii dedicate personalităţii lui Eugeniu Carada, publicate în perioada interbelică:
1. M. THEODORIAN-CARADA, Eugeniu Carada (1836-1910), Tipografia Gutenberg, Bucureşti, 1922
2. MIHAIL GR. ROMAŞCANU, Eugeniu Carada (1836-1910), Ediţie publicată sub auspiciile Băncii Naţionale a României, Bucureşti, 1937
3. CONSTANTIN RĂUŢU, Eugeniu Carada. Omul şi opera (1836-1910), Editura Ramuri, Craiova, 1944

Volumul este prefaţat de Mugur Isărescu, Ion Bulei şi George Virgil Soenescu.

"A doua jumătate a vieţii şi-a închinat-o Eugeniu Carada consolidării Băncii Naţionale, prin mijlocul căreia a reuşit să închege în forme definitive economia românească. Din iniţiativa şi cu sprijinul său nelimitat au luat fiinţă între anii 1883-1910, în toate colţurile ţării, 91 de bănci cu un capital total de 151.759.830 lei. Această puternică reţea a instituţiunilor de credit i-a servit Băncii Naţionale ca să-şi poată canaliza biletele spre variatele ramuri de activitate productivă: comerţ, industrie, agricultură,meserii etc. Prin democratizarea şi ieftenirea creditului, cu înţelepciune îndrumat de Eugeniu Carada spre întreprinderile cu adevărat româneşti, a fost trezit poporul nostru la o viaţă nouă. Aşa s-a născut odinioară puternica burghezie românească la sate şi oraşe." - Mihail Gr. Romaşcanu, 1937