Emil Ţîrcomnicu - "Românii dintre Vidin, Dunăre şi Timoc. Sărbători, obiceiuri, credinţe", 2010, 128p.

Concepută ca un dicționar cu aproximativ 300 de termeni etnografici, lucrarea prezintă principalele momente rituale, credințele, obiceiurile și sărbătorile din ciclul vieții de familie (naștere, căsătorie, înmormântare), mitologia și calendarul popular, specifice românilor din arealul cuprins între Vidin, Dunăre și Timoc.

Emil Țîrcomnicu este cercetător etnolog la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu" al Academiei Române, fiind coautor la două importante sinteze etnografice: Atlasul Etnografic Român și Corpusul de Documente Etnografice. A publicat mai multe lucrări de referință pentru studiul românității sud-dunărene, printre care: Meglenoromânii. Destin istoric și cultural, Editura Etnologică, 2004; Despre aromâni. De vorbă cu Hristu Cândroveanu, Editura Fundației Culturale Dimândarea Părintească, 2006; Identitate românească sud-dunăreană. Aromânii din Dobrogea, Editura Etnologică, 2007; Obiceiuri și credințe macedoromâne. Dicționar, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2009.