E. Lovinescu - T. Maiorescu, vol. II, 2009, 374 p.

Ciclul de studii junimiste ale lui E. Lovinescu, apărut în perioada 1940-1944, cuprinde volumele: monografia T. Maiorescu (două volume, 1940), P.P.Carp, critic literar şi literat (1941), T.Maiorescu şi contemporanii lui (două volume, 1943-1944) şi T.Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Reeditată pentru prima dată integral, într-o concepţie grafică unitară, seria de cinci volume are ca text de bază corpusul ediţiei princeps, asupra căruia s-au operat corecturile şi modificările necesare. În elaborarea ediţiei de faţă a fost avută în vedere şi re-editarea celor trei volume ale ciclului maiorescian de la Editura Minerva. Volumele sunt prefaţate de criticul şi istoricul literar Alexandru George. Ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei: Viola Vancea.

E. Lovinescu - T. Maiorescu, vol. II (1876-1917)
„Au trecut şaizeci de ani de la redactarea şi apariţia monografiei T. Maiorescu; timpul a schimbat unele amănunte documentare, au mai survenit şi alte interpretări care uneori l-au contrazis pe autor . Dar, în linii mari, ea s-a dovedit una dintre cele mai rezistente realizări ale istoriografiei noastre literare. Numai că şi ea a trebuit să îndure vrăjmăşia Istoriei, deşi autorul a vrut să-i imprime o perfectă obiectivitate, insistând asupra meritelor literare şi, în genere, culturale ale mentorului Junimii. Dar nu a uitat că acesta a fost un spirit conservator şi direcţia aceasta nu trebuie trecută cu vederea: Maiorescu s-a dovedit prea curând un subiect politic." – Alexandru George