E. Lovinescu - T. Maiorescu şi posteritatea lui critică, 2009, 258 p.

Ciclul de studii junimiste ale lui E. Lovinescu, apărut în perioada 1940-1944, cuprinde volumele: monografia T. Maiorescu (două volume, 1940), P.P.Carp, critic literar şi literat (1941), T.Maiorescu şi contemporanii lui (două volume, 1943-1944) şi T.Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Reeditată pentru prima dată integral, într-o concepţie grafică unitară, seria de cinci volume are ca text de bază corpusul ediţiei princeps, asupra căruia s-au operat corecturile şi modificările necesare. În elaborarea ediţiei de faţă a fost avută în vedere şi re-editarea celor trei volume ale ciclului maiorescian de la Editura Minerva. Volumele sunt prefaţate de criticul şi istoricul literar Alexandru George. Ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei: Viola Vancea.

E. Lovinescu - T. Maiorescu şi posteritatea lui critică
"Datorită implicaţiilor aşa de variate şi prelungite, se poate spune că T. Maiorescu şi posteritatea lui critică a ajuns să constituie o problemă de interes cultural şi politic până la căderea regimului comunist care a sfârşit prin a accepta pe mentorul junimist şi pe discipolul său care îi devenise istoriograf. Lucrarea acestuia rămâne una fundamentală de istorie culturală. (...)" - Alexandru George