E. Lovinescu - T. Maiorescu şi contemporanii lui, vol. II, 2009, 176 p.

Ciclul de studii junimiste ale lui E. Lovinescu, apărut în perioada 1940-1944, cuprinde volumele: monografia T. Maiorescu (două volume, 1940), P.P.Carp, critic literar şi literat (1941), T.Maiorescu şi contemporanii lui (două volume, 1943-1944) şi T.Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Reeditată pentru prima dată integral, într-o concepţie grafică unitară, seria de cinci volume are ca text de bază corpusul ediţiei princeps, asupra căruia s-au operat corecturile şi modificările necesare. În elaborarea ediţiei de faţă a fost avută în vedere şi re-editarea celor trei volume ale ciclului maiorescian de la Editura Minerva. Cele patru volume ale ciclului sunt prefaţate de criticul şi istoricul literar Alexandru George. Ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei: Viola Vancea.

E. Lovinescu - T. Maiorescu şi contemporanii lui
vol 2: T. Maiorescu şi contemporanii lui (G. Panu, C. Negruzzi)

"Volumul al doilea al ciclului T. Maiorescu şi contemporanii lui conţine numai două studii asupra lui G. Panu şi Iacob Negruzzi, cei doi memorialişti ai Junimii. Cu toate că efectiv, adică activ, G. Panu a avut o scurtă viaţă junimistă - mai puţin de trei ani - rolul lui e mai covârşitor decât cel al multora din vechii şi fidelii junimişti (...). Oricât l-ar fi urmărit T. Maiorescu cu implacabila-i răzbunare, cu care-i urmărea de obicei pe cei ce-l părăseau, numele lui G.Panu va rămâne indisolubil legat de destinul Junimii, dincolo de fricţiunile şi resentimentele vieţii. " - Eugen Lovinescu, septembrie 1943