E. Lovinescu - P.P. Carp, critic literar şi literat. T. Maiorescu şi contemporanii lui, vol. I, 2009, 346 p.

Ciclul de studii junimiste ale lui E. Lovinescu, apărut în perioada 1940-1944, cuprinde volumele: monografia T. Maiorescu (două volume, 1940), P.P.Carp, critic literar şi literat (1941), T.Maiorescu şi contemporanii lui (două volume, 1943-1944) şi T.Maiorescu şi posteritatea lui critică (1943). Reeditată pentru prima dată integral, într-o concepţie grafică unitară, seria de cinci volume are ca text de bază corpusul ediţiei princeps, asupra căruia s-au operat corecturile şi modificările necesare. În elaborarea ediţiei de faţă a fost avută în vedere şi re-editarea celor trei volume ale ciclului maiorescian de la Editura Minerva. Volumele sunt prefaţate de criticul şi istoricul literar Alexandru George. Ediţie îngrijită şi notă asupra ediţiei: Viola Vancea.

E. Lovinescu - T. Maiorescu şi contemporanii lui
vol I: P.P. Carp, critic literar şi literat. T. Maiorescu şi contemporanii lui (V. Alecsandri, M. Eminescu, A.D.Xenopol)

" E. Lovinescu se hotărăşte să treacă la un plan de anvergură, de a da un T. Maiorescu în timp, între contemporanii şi, mai apoi, între urmaşi şi adversari, care au fost deopotrivă de numeroşi şi, uneori, destul de neaşteptaţi. În proiectul T. Maiorescu şi contemporanii lui, pe care nu l-a putut îndeplini, criticul-istoriograf al Junimii se va ocupa de Vasile Alecsandri, M. Eminescu şi A.D.Xenopol (vol. I) şi Gh. Panu şi Iacob Negruzzi în volumul al II-lea (care ar mai fi cuprins şi pe Vasile Pogor, el fiind dedicat memorialiştilor vechii societăţi ieşene)." - Alexandru George