Drept la replică

Referitor la articolul „O afacere de partid. Mai mulți angajați din ICR acuză nereguli la un concurs cu dedicație. Jurista a intrat în concediu medical, ca să nu semneze”, publicat în Libertatea în data de 02.12.2022, ora 06:55 a.m., semnat de Ada Constanda, Institutul Cultural Român face următoarele precizări:

• Institutul Cultural Român a organizat concursul în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor O.U.G nr.80/2022. Postul scos la concurs este de Expert gradul I A și, conform articolului unic, alin. (2) din ordonanța menționată mai sus: ”În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic se înțelege: a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;”, cu respectarea cerințelor legale și a organigramei instituției. Ca urmare, afirmațiile “surselor” citate în articolul dumneavoastră, potrivit cărora „Acest concurs, organizat ilegal, este o afacere de partid. S-a inventat scuza că este post de purtător de cuvânt. În organigrama ICR nici nu există așa ceva” sunt incorecte și false. Postul scos la concurs are atribuții specifice în fișa de post în comparație cu atribuțiile celorlalți angajați ai ICR și, implicit, ai Direcției de Promovare și Comunicare a ICR, candidatul admis fiind primul absolvent de studii de comunicare din cadrul acestei structuri. ICR a subliniat, în toate răspunsurile solicitate de Libertatea, că postul respectiv nu este de purtător de cuvânt, iar concursul, condițiile de concurs și bibliografia au fost publice, fiind afișate pe pagina de internet a instituției. De asemenea, organigrama ICR este publică.

• Articolul prezintă informații ca fiind reale, când de fapt alegațiile puse pe seama unor „surse din ICR” au fost deja infirmate în răspunsul oferit de Institutul Cultural Român anterior publicării articolului. Conducerea ICR nu a primit nicio sesizare cu privire la organizarea concursului.

• Nu a existat niciun refuz din partea niciuneia dintre juristele ICR cu privire la avizarea concursului și/sau la a face parte din comisia de contestații, așa cum este menționat în articol.

• Institutul Cultural Român nu a organizat concursuri din 2016, fapt relatat de cotidianul Libertatea în investigația https://www.libertatea.ro/stiri/angajari-icr-fara-concurs-2887133, iar o treime din posturile prevăzute de Legea ICR sunt în prezent neocupate.

• Concursul a fost organizat în mod legal, transparent și în condiții de deplină echitate pentru candidați. Organizarea concursului este legitimă și temeinică, mai ales având în vedere și concluziile misiunii de audit financiar a Curții de Conturi a României din 2018: „Conducerea ICR nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante prevăzute în statul de funcții, optând în schimb pentru detașarea de personal de la alți angajatori, astfel că în anul 2017 au fost detașate de la alte entități - în principal, societăți cu răspundere limitată (SRL) - 70 de persoane cu diverse calificări pe posturi vacante aprobate în statul de funcții. Nu au fost organizate examene de promovare in gradele profesionale superioare pentru personalul din cadrul ICR, promovarea in gradul profesional superior a salariaților ICR efectuându-se fara susținerea examenelor de promovare. Totodată, fără a organiza concurs, ICR a încheiat contracte individuale de munca cu jumătate de normă. Au fost identificate 11 contracte cu jumătate de normă, pe durata determinată și nedeterminată, dintre care cele mai multe erau încheiate cu personal deja angajat în instituție”, despre care au existat relatări și în presă https://m.ziare.com/amp/icr/audit-financiar-la-icr-abateri-privind-angajarile-plata-unor-drepturi-salariale-necuvenite-cheltuieli-de-deplasare-nejustificate-1554088