Doina Condrea Derer - Silvio Guarnieri. Universitar în România şi Italia, 2009, 196 p.

Silvio Guarnieri (1910–1993), literat italian preocupat deopotrivă de istorie şi cultură în general, de pe poziţia unui intelectual ale cărui principii etice îl legitimează în rolul de instanţă morală, a trăit zece ani în România (1938–1948), perioadă în care a fost directorul Institutului Italian de Cultură (secţia din Timişoara), implicându-se activ şi în viaţa culturală românească a acelor vremuri.

Lucrarea monografică prezintă multiplele direcţii ale activităţii acestei personalităţi, demersurile sale de cronicar şi judecător al literaturii, dar şi al vieţii literare, al asumării civismului, al raporturilor artist/putere, al „propriei parabole existenţiale şi scriitoriceşti".