Diplomaţia culturală şi tradiţiile cooperării internaţionale, dezbătute la ICR Londra

Pentru două zile, ICR Londra devine gazda Simpozionului internaţional de diplomaţie culturală „Cultural Diplomacy throughout the Commonwealth of Nations: International Cooperation across Six Continents”, organizat de Institutul pentru Diplomaţie Culturală din Berlin. Diplomaţi, profesori, politicieni, artişti, autori şi jurnalişti vor dezbate rolul culturii şi diplomaţiei culturale în relaţiile internaţionale, din perspectiva tradiţiei britanice.
Simpozionul face parte dintr-o serie de evenimente similare desfăşurate la Bucureşti, Bruxelles, New York şi Berlin şi va aduce laolaltă personalităţi din diverse domenii, care vor dezbate rolul pe care diplomaţia culturală şi cooperarea internaţională îl joacă în sprijinirea priorităţilor de politică externă. Cultura şi reprezentările culturale au o atribuţie importantă în configurarea postmodernă a sistemului internaţional şi a noilor poli de influenţă. Astfel, strategiile de diplomaţie culturală şi publică, în sens lărgit, prin care artiştii şi organizaţiile culturale se adresează direct cetăţenilor statelor respective se bucură de un interes deosebit.

La Bucureşti, în mai 2013, simpozionul a fost organizat tot cu sprijinul Institutului Cultural Român, căruia i s-au mai alăturat Fundaţia Română pentru Democraţie în parteneriat cu Academia de Diplomaţie Culturală din Berlin, Senatul României, Camera Deputaţilor, Guvernul României, Universitatea din Bucureşti şi Black Sea - Caspian Sea International Fund şi a dezbătut relevanţa tradiţiei diplomatice a Levantului pentru cooperarea culturală internaţională de astăzi.

Dorian Branea, directorul ICR Londra şi preşedintele EUNIC Londra, va deschide conferinţa cu un discurs despre demersul colectiv al instituţiilor europene din domeniul dimplomaţiei culturale.

Practicarea diplomaţiei culturale ca instrument de acţiune externă este diferită de la ţară la ţară, în funcţie de stilul şi tradiţiile diplomatice sau de locul pe care cultura îl deţine în politica unui stat. “UE trebuie să folosească mai mult aspectele culturale în cadrul eforturilor sale diplomatice de promovare a drepturilor omului, a democraţiei şi a dezvoltării ţărilor terţe” – precizează o rezoluţie adoptată de Parlamentul European în mai 2011.

La conferinţa desfăşurată în 10 şi 12 iulie la ICR Londra şi în 11 iulie la House of Lords vor participa peste 60 de persoane din toate colţurile lumii.

Mai multe detalii la www.icr-london.co.uk şi www.culturaldiplomacy.org.