Dimitrie Cantemir, readus pe piedestalul literaturii românești de către istoricul Ștefan Lemny

Lansarea volumului „Dimitrie Cantemir –Un principe român în zorii Luminilor Europene ”, la stadul ICR din cadrul Bookfest 2019, a fost un eveniment de excepție.

Numeroase persoane, iubitori ai culturii și mai ales a personalității lui Dimitrie Cantemir, precum și admiratori ai cunoscutului istoric s-au adunat la standul ICR pentru a participa la lansare.

În prezența autorului cărții, reputatul istoric și curator Ștefan Lemny, publicul a descoperit importanța redescoperirii valorii culturale a principelui român. „De la succesul mondial al romanului lui Bram Stoker, renumele voievodului muntean Vlad Țepeș, alias Dracula, l-a condamnat la uitare pe Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, prima mare personalitate intelectuală a românilor care și-a croit drum în cultura europeană. Personajul legendar al tenebrelor a umbrit amintirea prințului Luminilor. Locul și importanța acestuia din urmă au continuat să suscite, cu toate acestea, analize pasionante, prea puțin cunoscute din păcate, în afara specialiștilor și dincolo de hotarele românești. Spiritul său enciclopedic, talentul artistic și literar și cunoașterea mai multor limbi străine au accentuat aspectul complex și surprinzător al personalității sale.“ – Ștefan Lemny

Ștefan Lemny oferă, în lucrarea editată de Institutul Cultural Român, o privire cuprinzătoare, o lectură globală a personalităţii lui Dimitrie Cantemir de-a lungul peregrinărilor vieţii sale.

La lansare a mai participat și domnul George Neagoe, cercetător în cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, Academia Română, care a punctat efortul de sintetizare al istoricului. „În acest dialog punctul central este acea relație foarte strânsă pe care biografia o are cu istoria, cu istoria literaturii și cu necesitatea biografiilor în spațiul românesc”, a explicat specialistul. Neagoe a subliniat că „adaosurile de iconografie pe care le-a gasit (n. a.Lemny) pornid de la faptul că cercetarea filologică și cea istorică au foarte multe zone imprevizibile”.

Întrebat despre geneza lucrării, Lemny a afirmat:„Povestea ei e oarecum și povestea vieții mele, e inevitabil, e cazul fiecărui autor să-și regăsească propriile căutări în lucrările sale”.

Plecând la Paris în 1990 din postul de cercetător al Institutului de Istorie din Iași, specialist în istoria secolului al XVIII lea, Ștefan Lemny a găsit potrivit să-și continue activitatea prin conturarea portretului celui mai reprezentativ chip al secolului, și anume principele Dimitrie Cantemir.

”Am încercat o lucrare care să răspundă exigențelor și curiozității unui public occidental, știind în același timp că voi fi citit de compatrioți, de specialiști foarte exigenți ai operei lui Cantemir”, a explicat Lemny. S-a născut astfel o carte care prezintă un tablou de familie, de-a lungul mai multor generații.

Pe lângă figura ilustrului Dimitrie, în carte este prezentată și figura tatălui său, bătrânul Voievod Constantin Cantemir, iar „ îndrăzneala cea mai mare” cum spune Lemny, a fost prezentarea biografiei fiului său, Antioh Cantemir.

Ediție trilingvă, în română, engleză și franceză, volumul include o consistentă galerie de ilustrații fiind încununarea unei munci de ani și ani de zile cu cercetări în arhive din Romania și Rusia.

Ștefan Lemny este responsabil al colecţiilor de istorie pentru Europa centrală şi orientală la Biblioteca Naţională a Franţei şi autor al unei serii de lucrări despre secolul al XVIII-lea şi istoria culturii. Dintre volumele publicate recent: Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolulal XVIII-lea (2009 ed. franceză, 2010 ed. română), Sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII -lea românesc(ed. a doua, 2017), Emmanuel Le Roy Ladurie, une vie face à l’histoire (2018).