Dialog interdisciplinar „Constantin Brâncuşi”

Dialog interdisciplinar Constantin Brancusi

Muzeul și Asociația Culturală Kaisersteinbruch (Museums- und Kulturverein Kaisersteinbruch (Muk) organizează, cu spijinul Institutului Cultural Român de la Viena, în data de 11 septembrie, începând cu ora 14.00, evenimentul „Entretien Artistique 0.1: La formation de la Réalité / Shaping Reality", ce reuneşte artişti şi cercetători din domeniile arhitectură, arte plastice, istoria artei, filosofie, filologie, precum şi ştiinţele teatrului, media şi film. 

Evenimentul face parte din seria de manifestări organizate lunar de Institutul Cultural Român de la Viena pe parcursul anului 2016 în contextul aniversării a 140 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi.

Dialogul interdisciplinar urmăreşte evoluţiile modernismului clasic în Franţa, aducând în prim plan opera sculptorului Constantin Brâncuşi şi influenţa altor artişti români precum Victor Brauner, Brassaï sau Tristan Tzara. De asemenea, este cercetată expresia realităţii în arta plastică şi aplicată, dar şi în muzică şi literatură. La eveniment participă artiştii internaţionali: Cristian Sida (România), Robert Köteles (România), Pierre Pirson (Belgia), Franziska Schmalzl, Loretta Stats și Vera Brandner (Austria).

Evenimentul este moderat de Fabio Gianesi, asistent curator la muzeul Albertina din Viena şi coordonat de Ana-Maria Altmann, istoric de artă şi curator.

Punctul de pornire al simpozionului este lucrarea realizată de sculptorul român Alexandru Ciutureanu şi expusă la Muzeul Kaisersteinbruch pe zidul de intrare inclusă în instalaţia Europamauer (Zidul Europei). Lucrarea este o reprezentare a operei lui Constantin Brâncuşi, „Cocoşul".


Fabio Gianesi s-a născut în 1981. A studiat Romanistică şi Istoria Artei, iar din 2011 este doctorand al Universităţii din Viena (Etnologie Europeană). A lucrat la Muzeul de Istoria Artei din Viena, la Forumul Cultural Austriac din Milano şi la Muzeul Muzeul de Entologie al Austriei. Fabio Gianesi a contribuit în cadrul unor publicaţii de artă, printre care şi la catalogul expoziţiei de la Kaisersteinbruch care a prezentat opera sculptorului român Alexandru Ciutureanu (noiembrie 2014-mai 2015).

Ana-Maria Altmann s-a născut în 1956 şi este istoric de artă şi curator. A studiat Muzeologie şi Istoria Artei la Bucureşti şi Poitier (Franţa). A fost muzeograf la Palatul Cotroceni până în 1983. Din 1984 s-a stabilit la Viena şi a lucrat la Muzeul Belvedere şi Muzeul Albertina din Viena. Ana-Maria Altmann a coordonat proiecte de artă contemporană românească la Viena în perioada 1990-2016, a organizat simpozioane şi colocvii interculturale româno-austriece. În perioada 2007-2012 a promovat şi expus operele artiştilor plastici emergenţi austrieci şi a artiştilor români din Austria la Muzeul de Artă din Timişoara. În perioada august 2013 - noiembrie 2014 a fost membru fondator şi a condus artistic galeria Five Plus din Viena. Ana-Maria Altmann este din anul 1990 coordonator artistic al activităţilor culturale ale „Museum und Kulturverein Keisersteinbruch".