Dezbatere pe tema celei mai ample expoziții dedicată operei lui Brâncuși în Regatul Belgiei

Pentru a spori impactul și importanța expoziției Brâncuși și a evenimentelor din cadrul Europalia România, ICR Bruxelles va organizao serie de comunicări și acțiuni, prima dintre acestea fiind masa rotundă „Brâncuşi. Sublimarea formei”, care aduce în prim-plan opera marelui artist în contextul schimburilor interculturale. La evenimentul despre cea mai amplă expoziție monografică dedicată operei brâncușiene în Regatul Belgiei, vor participa curatorul expoziției, Doina Lemny, alături de prof. dr. Cristian Robert Velescu, prof. dr. Adrian Guță, prof. dr. Jan De Maere - critic de artă - și a lui Carmen Mușat, profesor universitar la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. Dezbaterea va avea loc la Universitatea Liberă din Bruxelles, sâmbătă, 1 februarie 2020, de la ora 11.00.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate albumele „Brancusi et Marthe – ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton” și „Correspondance Brancusi – Duchamp”, editate de Doina Lemny, cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă Centrul Pompidou din Paris și de Cristian Robert Velescu, istoric de artă. Anterior dezbaterii, invitații vor beneficia de o vizită a expoziției „Brâncuşi. Sublimarea formei”. Cu această ocazie va fi expusă în spațiul de desfășurare lucrarea „Omagiu”, semnată de pictorul român Emil Ciocoiu, o ancoră vizuală a operei lui Brâncuși, ce va fi expusă începând din luna martie la Târgu Jiu.

Doina Lemny este muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris. Absolventă de filologie la Iași, după o scurtă perioadă de profesorat, s-a dedicat activității de muzeograf și curator, la Muzeul de Artă din Iași. Și-a susținut doctoratul în istoria artei la „Paris I” Sorbona, cu lucrarea „Mediul artistic și cultural în care a evoluat Constantin Brâncuși”. Este autoarea mai multor volume despre Constantin Brâncuşi, Lizica Codréano, Henri Gaudier-Brzeska, Antoine Pevsner. Co-curatoare a celor şapte expoziţii tematice la Atelierul Brâncuşi din 1998 în 2002, a fost curatoarea expoziţiei „Antoine Pevsner în colecţiile Centrului Pompidou” (2001), „Dațiunea Brâncuşi” (2003), „Henri Gaudier-Brzeska în colecţiile Centrului Pompidou” (2009) şi a coordonat cataloagele publicate cu ocazia organizării expoziţiilor. Mai recent, Doina Lemny a publicat două cărți inedite de corespondență: „Correspondance Brancusi-Duchamp”și „Brancusi et Marthe – ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton”, cărți cu un viu ecou în lumea culturală.

Cristian-Robert Velescu, critic şi istoric de artă, scriitor, predă istoria artei la Universitatea Naţională de Arte din București. A publicat lucrări dedicate modernităţii româneşti şi europene, dar şi avangardei istorice: „Brâncuşi, iniţiatul” (Editura Editis, Bucureşti, 1994); „Concepte ale poeticii lui Constantin Brâncuşi” (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999), „Formă şi semnificaţie în arta românească modernă − exemplul lui Brâncuşi” (Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002), „Brâncuşi inedit − însemnări şi corespondenţă românească” (coeditor cu Doina Lemny, Humanitas, Bucureşti, 2004 ); «Victor Brauner d’après Duchamp sau drumul pictorului către un suprarealism „bine temperat”» (Institutul Cultural Român, 2007), „Avant-gardes et modernités − Brancusi, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp.” (Institutul Cultural Român, 2013). Este autor alunornumeroase studii și texte critice publicate în albume, reviste şi cataloage, din țară și din străinătate. Cristian-Robert Velescu a contribuit, alături de Doina Lemny, la editarea catalogului expoziției Brâncuși de la BOZAR.

Adrian Guță este conferenţiar universitar doctor şi decanul Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), a condus între 1994-1997 şi 2002-2006 secţia de critică Bucureşti a UAP. A fost redactor-şef al revistei Arta (Serie nouă), editată de Uniunea Artiştilor Plastici din România (2000−2001). A fost co-curator al participării româneşti la Bienala de Artă de la Veneţia (1997). A publicat volumul Generaţia ’80 în artele vizuale (2008). A scris studii, eseuri, cronici şi articole despre arta contemporană românească, apărute în reviste de artă, periodice de cultură, cărţi şi cataloage tipărite în ţară şi străinătate (din 1980). Adrian Guță va face o paralelă între expoziția Brâncuși și arta contemporană românească și va aborda opera marelui sculptor în contextul influenței acesteia asupra evoluției curentelor artistice ulterioare, dar și în contextul expozițiilor artiștilor Ion Grigorescu și Ciprian Mureșan din programul EUROPALIA.

Adrian Guță, Cristian-Robert Velescu și Doina Lemny au făcut parte din comitetul științific de consultare pentru analiza propunerilor de proiecte din domeniul artelor vizuale în cadrul Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA România.

Carmen Mușat este eseist şi critic literar, conferenţiar universitar la catedra de Teoria Literaturii din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti. Din 2000, este redactor-şef al revistei Observator cultural, una dintre cele mai longevive publicații culturale românești. Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România şi al PEN Club România. Membru fondator al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), al Centrului de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale şi al Centrului de Studii Interdisciplinare „Tudor Vianu”. Carmen Mușat va vorbi despre opera lui Constantin Brâncuși în ansamblul discursului cultural mai amplu, de la artă la literatură și film, pornind de la revoluția în artă generată de curentul de avangardă și până la cele mai recente manifestări artistice postmoderne. Carmen Mușat va integra opera lui Brâncuși în contextul literar al secolului XX și va face legătura cu programul literar al Festivalului EUROPALIA România.

Jan de Maere, critic de artă, distins profesor de istoria artei la Universitatea Liberă din Bruxelles și Universitatea Duke, este specialist în arta flamandă a secolelor XVI-XVII, și un rafinat cunoscător al artei românești contemporane, a cărei evoluție a urmărit-o și a promovat-o în ultimii 20 de ani. În iulie 2015, profesorul Jan de Maere a fost decorat de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, iar în noiembrie 2016, a primit decorația Legiunea de Onoare, cea mai importantă distincție a guvernului francez. Vasta sa expertiză în arta flamandă a secolelor XVI-XVII este strâns conectată cu istoria Muzeului Brukenthal, ale cărui impresionante opere semnate de Titian, Bruegel, Jordaens și Jan van Eyck i-au servit la redactarea tezei de doctorat în artă și științe, obținut la Universitatea din Gent, în 2011. Jan de Maere va prezenta un material despre importanța și impactul expoziției „Brâncuși. Sublimarea formei” la nivel european, în contextul în care aceasta a avut loc în aproximativ aceeasi perioadă cu alte două expoziții de anvergură: expoziția dedicată lui Van Eyck, ce se va deschide la Gent, și Beyond Bruegel, în desfășurare la Muzeul Regal de Artă din Bruxelles.

Dezbaterea își propune, între altele, analiza impactului și a performanței pe care expoziția le-a înregistrat la nivel european. Până în prezent, expoziția a fost vizitată de peste 85.000 de vizitatori, înregistrând peste 1.000 de vizitatori / zi în vacanța de iarnă. Este motivul pentru care s-a decis prelungirea până în 2 februarie 2020, recunoscându-se succesul pe care un astfel de program cultural îl poate înregistra.