Destin Românesc - Revistă de cultură şi istorie

Destin Românesc - Revistă de cultură şi istorie
Revista Destin Românesc, având peste zece ani de existenţă în cadrul Institutului Cultural Român de la Bucureşti, s-a afirmat ca una dintre principalele surse de diseminare a cercetării ştiinţifice despre istoria şi cultura Basarabiei. Începând cu 2006 revista apare într-o serie nouă, la Chişinău.

Are o periodicitate trimestrială şi grupează contribuţii diverse provenite din mediul academic basarabean.