DESPRE REVISTĂ

Revista PLURAL este un mesager elevat al culturii şi civilizaţiei româneşti, ce redimensionează fenomene remarcabile ale istoriei noastre în raport cu alte culturi, deschizând porţile unui dialog lipsit de graniţe şi prejudecăţi. Limba engleză înlesneşte receptarea mesajului românesc în străinătate.
PLURAL selectează scriituri remarcabile aparţinând literaturii, filosofiei, antropologiei, muzicii, coreografiei, etnografiei, muzeografiei, artelor vizuale. Fără a se dori academică, revista are propriile sale rigori valorice în prezentarea moştenirii civilizaţiei noastre.

Redactori:
Aurora Fabritius (Redactor Şef)
Adrian Solomon
Erwin Kessler

www.plural-magazine.com