DESCRIPTIO DANUBII. Hărțile Dunării în patru secole de cartografie/ Maps of the Danube Spanning Four Centuries of Cartography

Ediție de Ovidiu Dumitru și Adrian Năstase

Consultant științific: Prof. Ion Ciortan- expert cartograf

 Editor-coordonator:  Mariana Avanu Bulei

Versiune engleză: Samuel Onn  

Albumul  valorifică într-o concepție vizuală de excepție piese rare aflate în patrimoniul Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi,  unul dintre puținele muzee cu specific cartografic din Europa și din lume.  Cele 86 de  hărți ale  Dunării europene prezentate în volum sunt creația marilor  maeștri cartografi aparținînd  diverselor epoci și școli,  de la Münster, Vischer, Ortelius pînă la cartografi mai recenți , din seolele al XVIII-lea și al XIX-lea - Homann, Nicolas de Fer,  Hasius, Wolf, Fesca... Hărțile și gravurile vechi ,  repere ale evoluției României și a celorlalte națiuni în context european, constituie un veritabil document istoric, geografic și cultural pentru promovarea identității noastre naționale.

ISBN: 978-973-577-668-8

Preţ: 65,00 Le