De Ziua Internaţională a Traducătorilor, ICR lansează apeluri la candidaturi pentru bursele de traducători 2023

De Ziua Internaţională a Traducătorilor, sărbătorită anual pe 30 septembrie, Institutul Cultural Român lansează apelurile la candidaturi pentru a oferi în anul 2023 cinci burse pentru traducători profesioniști și cinci burse pentru rezidenţele traducătorilor în formare. Traducătorii interesați sunt invitați să depună dosarele de candidatură până la data de 4 noiembrie 2022, la Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti sau pe e-mail la burse@icr.ro.

Programul de burse pentru ”Traducători Profesioniști” îşi propune creșterea numărului de traduceri din autorii români (autori cetățeni români sau originari din România și/sau autori având ca limbă maternă limba română) în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct atât cu scriitorii, cât și cu editorii și traducătorii români. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine), pe baza dosarelor de candidatură primite.

Se vor acorda cinci burse cu durata de una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier, în valoare de 1.500 euro/1 lună.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

b.copii ale diplomelor de studii;

c.scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

d.copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editura străină pentru publicarea operei traduse (proiectul de candidatură) din literatura română.

Programul de burse„Rezidenţe pentru traducători în formare“ îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România o perioadă de șase săptămâni, care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului ce o defineşte. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine), pe baza dosarelor de candidatură primite.

Se vor acorda 5 (cinci) burse a câte 2.000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitați specialiști în trei domenii importante pe care cei cinci bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română - noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și seminarii de traductologie. Acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei cinci bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia - București.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):

a. CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

b. copii ale diplomelor de studii;

c. scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

d. două scrisori de recomandare.

Dosarele nejurizate, înscrise în sesiunea anterioară, se vor redepune în baza FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU BURSĂ INDIVIDUALĂ.

Mai multe detalii și documentele necesare pentru înscriere sunt disponibile pe site-ul ICR, la secțiunea Burse.