Dan Sluşanschi (coordonator) - Dimitrie Cantemir. Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, vol.1 - Ediţie critică bilingvă (latină-română), 2006, 452 p.

"Principele Dimitrie Cantemir (1673-1723), cunoscut Europei întregi pentru erudiţia sa, odată ales membru al Academiei din Berlin (1714) a primit din partea acestui înalt forum rugămintea să le înfăţişeze Apusenilor atât stările de lucru din Imperiul Otoman, cât şi cele din propria sa Ţară. Ediţia de faţă a ceea ce s-a numit mereu, pe scurt, de la prima ei traducere, în germană, şi până astăzi, Descrierea Moldovei este cea dintâi alcătuită după cerinţele criticii şi editării de texte ştiinţifice, pornind de la ciorna originalului şi de la primele ei copii manuscrise. " Dan Sluşanschi

Volumul a primit Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România (2006).