Cursuri de limba română organizate de ICR Tel Aviv

La sediul Institutului Cultural Român din Tel Aviv sunt organizate, în perioada noiembrie 2013 – iunie 2014, cursuri gratuite de limba română ca limbă străină pentru adulţi, pentru începători şi avansaţi.
Cursurile se vor desfăşura după cum urmează:
• începători: luni, 18:00 – 20:00
• avansaţi: marţi, 18:00 – 20:00 (în primele două săptămâni ale fiecărei lunii).
Nu mai sunt locuri disponibile pentru nici una dintre grupe.
Profesor: Gabriela Ştefan, referent principal relaţii, ICR Tel Aviv.

Cursurile vor fi predate după o programă flexibilă, adaptată solicitărilor şi necesităţilor cursanţilor, printr-o metodă interactivă şi atractivă. Vor fi utilizate ca suport didactic, în afara manualului de studiu, texte literare şi din alte domenii de interes general, articole din presa românească, mijloace audio-video. Cursurile vor pune accentul pe dezvoltarea fluenţei în vorbire, prin conversaţii libere.
Cursanţii vor fi încurajaţi să participe la activităţile organizate de Institut pentru a lua contact în mod direct cu valorile culturale ale României, dar şi pentru a-şi dezvolta fluenţa în comunicare într-o situaţie reală.

Cursul se va încheia cu un examen scris, iar absolvenţii vor primi o diplomă de participare şi absolvire a modulului. Obiectivul nostru pe termen lung este ca studenţii să îşi exprime dorinţa de a obţine un atestat oficial de limbă română, în România.

ICR Tel Aviv a organizat cursuri la sediul institutului încă din anul 2010. Acestea s-au derulat în perioada noiembrie - iulie, în funcție de structura anului școlar din Israel.