Cursuri de limba română la ICR Budapesta

În perioada 25 februarie – 15 mai 2014, Institutul Cultural Român Budapesta va desfăşura în paralel două cursuri de limba română la nivelul A1.1 şi A2.1, destinate vorbitorilor nativi de limbă maghiară (provenind din Ungaria şi ţările învecinate) care aleg studiul limbii române pentru dezvoltare personală.

Cursurile sunt formate din 32 de ore, 2 şedinţe de câte 2 ore pe săptămână.

Cele două grupe de cursanţi vor fi selectate pe baza nivelului de cunoştinţe de limba română şi vor studia după materialul propus de ICR Bucureşti, “Manual de limba română ca limbă străină (A1-A2)” de Elena Platon, Ioana Sonea şi Dinu Vîlcu, apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă în 2012.

Cursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Cultural Român din Budapesta (1146 Budapesta, Izsó ut, nr. 5).

La finalul cursurilor, absolvenţii modulelelor A1.1 şi A1.2 vor primi diplome eliberate de Institutul Cultural Român.

Reamintim că pentru prima dată în cei 21 de ani de funcţionare ICR Budapesta a organizat în 2013 cursuri de limba română, în perioada 5 aprilie – 13 iunie şi în perioada 24 septembrie - 22 noiembrie.