Cursuri de limba română la ICR Bruxelles

În perioada septembrie 2013 - mai 2014, Institutul Cultural Român din Bruxelles organizează cursuri de limba română ca limba străină pentru începători (nivelurile A1, A2) şi nivel intermediar (B1). Cursurile sunt asigurate de prof. Irina Papahagi şi dr. Mirona Magearu, referent relaţii ICR Bruxelles, şi se desfăşoară la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Curriculumul este conceput în conformitate cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Cursurile urmăresc dezvoltarea ansamblului competenţelor lingvistice: înţelegerea (după auz şi a textului scris), comunicarea verbală (conversaţie şi exprimare orală) şi exprimarea în scris. Suportul de curs cuprinde: manual de studiu, texte cu teme legate de cultura şi civilizaţia românească, articole din presă, precum şi materiale audio-video.

Publicul ţintă al cursurilor îl reprezintă reprezentanţii instituţiilor europene, persoane din mediul de afaceri belgian cu investiţii în România, dar şi cetăţeni belgieni care doresc să înveţe limba română în interes personal. Unii dintre aceştia participă şi la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie organizate anual de ICR, la Braşov.

ICR Bruxelles organizează cursuri de limba română încă din anul 2010. Următorul obiectiv este constituirea unor grupe pentru avansaţi.