Cursul „Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”, dedicat traducerilor din limba română în spaniolă

Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Universitatea din Alicante, organizează în perioada 3-8 iulie 2017 cursul„Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”, dedicat traducerilor din limba română în limba spaniolă a unor opere din literatura română.

Cursul este inclus în cadrul cursurilor de vara “Rafael Altamira” ale Universităţii din Alicante şi se va desfăşura la sediul acesteia.


OBIECTIV:

Cursul „Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare” are ca obiectiv identificarea şi formarea unei noi generaţii de traducători de literatură română,promovarea literaturii române și a traducerilor literare din limba română în limba spaniolă, şi totodată, aprofundarea studiului privind traducerile literare.


PUBLIC ŢINTĂ:

Cursul se adresează persoanelor interesate de traducerile literare, cu vârsta minimă de 18 ani, a căror limbă maternă este spaniola,care au cunoștințe de limba română la un nivel avansat și care sunt dispuse să călătorească la Alicante, Spania, în perioada3-8 iulie 2017, pentru a participa la atelierele de traduceri, și la conferințele care se vor organiza în vederea îmbunătățirii tehnicii de traduceri literare, din limba română în limba spaniolă.


CALENDAR DE DESFĂȘURARE


Perioada depunerii dosarelor: 22 martie- 21 aprilie 2017

Perioada de selecţie a dosarelor: 27 aprilie- 4 mai 2017


Afișarea rezultatului selecției de dosare: 5 mai 2017

Perioada depunerii contestaţiilor:8-9 mai 2017

Perioada de soluționare a contestațiilor: 10-11 mai 2017

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 12 mai 2017

Perioada desfăşurării cursului„Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”: 3-8 iulie 2017


 CONDIŢII DE PARTICIPARE:


 Persoanele interesate vor trimite dosarele de înscriere la adresa: Plaza de la Lealtad, 3, entreplanta dcha. 28014 MADRID, până la data de 21 aprilie 2017 (data poștei). Vor fi acceptate doar dosarele expediate prin poştă tradiţională cu recomandare şi confirmare de primire.

 Nu vor fi acceptate lucrări expediate prin poştă electronică şi nici aduse personal la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid.

 Pentru a participa la cursul „Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”, dedicat traducerilor din limba română în limba spaniolă a unor opere din literatura română, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Vârsta minimă de 18 ani;

- Limbă maternă spaniola.

 Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa 1 la prezentul regulament

b) Copie a documentului de identitate

c) CV în format european (în limba spaniolă)

d) Scrisoare de recomandare care să dovedească nivelul de cunoaștere a limbii române și interesul pentru traducerea literară

e) Scrisoare de intenție

f) Un document care să ateste cunoașterea limbii române la nivel avansat

g) Traducerea inedită în limba spaniolă a unui fragment din literatura română de maximum o pagină A 4. Traducerea va fi redactată în limba spaniolă, caracter Times New Roman 12, la un rând şi va fi imprimată pe suport hârtie A4. Atât textul în limba română, cât şi traducerea acestuia în limba spaniolă vor fi trimise atât tipărite pe hârtie, format A4, cât şi pe suport electronic (CD/DVD).

 Nu se acceptă dosare colective şi nici dosarele incomplete.

 La încheierea cursului, dosarele nu vor fi returnate concurenţilor.

 Anunţarea persoanelor admise pentru a participa în cadrul cursului „Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare” se va face pe 5 mai 2017, iar anunţarea răspunsului la contestaţii se va face pe data de 12 mai 2017. Ambele anunţuri vor fi postate pe pagina Web www.icr.ro/madrid/.

 În cazul în care unul sau mai mulţi participanţi nu pot participa la cursul „Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”, vor fi contactaţi ceilalţi participanţi înscrişi, în ordinea clasamentului, şi numai dacă îndeplinesc toate criteriile de participare.

Decizia juriului este inapelabilă.

Institutul Cultural Român de la Madrid îşi rezervă dreptul de folosire a textelor traduse în cadrul cursului„Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare” doar pentru publicarea sa în diverse materiale şi pe diverse suporturi, fără urmărirea unui scop economic.


PARTICIPARE ÎN CADRUL CURSULUI „CHEI TEORETICO – PRACTICE PENTRU TRADUCERI LITERARE


În urma selecţiei dosarelor, vor fi admise minimum 6 şi maximum 15 persoane.În baza dosarelor de înscriere, comisia, care va fi formată din profesorii care vor susţine cursurile, va puncta CV-ul, nivelul de cunoaştere a limbii române şi traducerea textului din literatura română. În funcţie de baremul primit, primii 7 vor fi scutiţi de taxa de înscriere în valoare de 90 EUR, prin acordarea unor burse de către Universitatea din Alicante, iar următorii 8 clasaţi vor plăti această taxa, on-line, accesând site-ul universităţii.

ICR va suporta cheltuielile de cazare pentru maximum 15 persoane înscrise la curs pe întreaga perioadă a acestuia, într-un spaţiu de cazare selectat de ICR Madrid, va pune la dispoziţia participanţilor toate materialele necesare bunei desfăşurări a acestuia şi va acoperi cheltuielile logistice pentru organizarea cursului„Chei Teoretico – practice pentru traduceri literare”. Angajamentele asumate de către ICR se vor realiza în baza unor contracte specifice încheiate între ICR și terți prestatori.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat de asistență, care va include atelierele și conferințele la care au participat.

 ICR nu va deconta cheltuielile de transport, cele ocazionate de obținerea vizei, cheltuielile de masă sau alte cheltuieli personale ale participanţilor.


JURIUL:

Juriul va fi format din profesori universitari, traducători şi un reprezentant al Institutului Cultural Român de la Madrid, care nu va avea drept de vot. În cazul în care, în urma selecției dosarelor și a jurizării, nu sunt admiși minimum 6 cursanți, ICR îşi rezervă dreptul de a anula concursul.

 DISPOZIȚII FINALE

Prin înscrierea la acest curs participanţii se obligă să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (care poate fi consultat în documentul ataşat), aprobat prin Ordinul Preşedintelui Institutului Cultural Roman nr. 129/ 14.03.2017.


bases del concurso Anexo 1