Cursanţi din 17 ţări învaţă limba română, în luna iulie, în România