„Culturile nu trăiesc și nu evoluează ca entități aflate în izolare” – a declarat președintele Institutului Cultural Român, la evenimentul „Podurile Toleranței”

Tema celei de-a V-a ediții a evenimentului „Podurile Toleranței” a vizat „Contribuția minorităților naționale din România la diversitatea și vitalitatea culturii europene”.


„Minoritățile care coexistă cu majoritatea și creează valori pe teritoriul României au contribuit și contribuie pe mai departe, prin însăși prezența lor, la vitalitatea culturală a acestui colț de lume”, a declarat joi, 17 mai 2018, președintele Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu, la sesiunea de comunicări organizată în cadrul proiectului „Podurile Toleranței”, care a avut loc la sediul Băncii Naționale a României. Este o realitate de care ținem seama și pe care ne străduim s-o reflectăm consecvent în strategia și în programele Institutului Cultural Român, prin demersuri felurite – de la apariții editoriale, precum seria celor trei volume de Întâlniri la Ierusalim iniţiată în 2001, sub egida ICR, de Costel Safirman şi de regretatul Leon Volovici, până la ilustrarea și celebrarea diversității etnice în cadrul marilor festivaluri dedicate culturii române peste hotare și în cadrul conferințelor și dezbaterilor organizate de reprezentanțele noastre din străinătate pe teme relevante pentru istoria și prezentul comunităților naționale din spațiul românesc. În acest an, în care celebrăm Centenarul Unirii tuturor românilor, considerăm că o asemenea abordare cuprinzătoare devine, cu atât mai mult, nu doar un deziderat meritoriu, ci o veritabilă datorie”, a mai spus președintele ICR.

La eveniment au mai luat cuvântul guvernatorul Băncii Naționale, domnul Mugur Isărescu, dl. Aurel Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, dna Lacziko Eniko Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, dna Irene Nathalie Iris Lackner, Israel.

În prezența doamnei arhitect Ileana Tureanu, președintele Uniunii Arhitecților din România, a avut loc vernisajul expoziției „Cartierul Evreiesc din București” și a lucrării bibliofile „Mama Cărților”.

Podurile Toleranței este un proiect transnaţional pentru Europa Centrală şi de Est organizat de Forumul B'nai B'rith - „Dr. Moses Rosen” România şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic în parteneriat cu Institutul Cultural Român, care se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis.