Cristian-Robert Velescu - Victor Brauner d’ après Duchamp sau drumul pictorului către un suprarealism”bine temperat”, 2007, 268 p.

Excelentul studiu consacrat pictorului Victor Brauner semnat de prof.univ. Cristian- Robert Velescu, studiu însoţit de 40 de reproduceri-color după Victor Brauner şi Marcel Duchamp, analizează opera şi influenţele exercitate asupra pictorului român începând cu anii de creaţie în ţară: expresionism, cubism, constructivism, suprarealism dar şi faza"picto- poetică", un antisuprarealism deghizat/O formă de suprarealism"subînteles"/Către o nouă poetică/Despre introviziuni,pentru a releva cu fineţe şi a evalua cu discernământ ponderea pe care a avut-o în destinul lui Victor Brauner întâlnirea sa cu Marcel Duchamp.Relevante şi seducătoare totodată sunt capitolele: Marcel Duchamp şi Victor şi Brauner---problema celei de a patra dimensiuni şi recuperarea „tridimensionalităţii" şi Etape ale creativităţii: Brauner şi Duchamp, drumuri paralele. Studiul este însoţit şi de o selecţie de cronici şi texte despre Victor Brauner în publicaţiile romaneşti din epocă.