Cristian-Robert Velescu - Rodin, Meunier, Brâncuși și cultura clasică

Urmărind parcursul elenistului Mario Meunier din poziția de secretar al lui Rodin până în atelierul lui Brâncuși, lucrarea lui Cristian-Robert Velescu  documentează influența platoniciană asupra operei marelui sculptor român și construiește totodată un tablou captivant al lumii artistice pariziene de început de secol XX.

Cristian-Robert Velescu, critic şi istoric de artă, scriitor, predă istoria artei la Universitatea Naţională de Arte din București. A publicat lucrări dedicate modernităţii româneşti şi europene, dar şi avangardei istorice: Brâncuşi iniţiatul (Editura Editis, Bucureşti, 1994); Concepte ale poeticii lui Constantin Brâncuşi (Edit. Univers Enciclopedic,  Bucureşti, 1999), Formă şi semnificaţie în  arta românească modernă -  exemplul lui Brâncuşi (Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002), Brâncuşi inedit - însemnări şi corespondenţă românească (coeditor cu Doina Lemny, Humanitas, Bucureşti, 2004 ); Victor Brauner d'après Duchamp sau drumul pictorului către un suprarealism „bine  temperat" (Institutul Cultural Român, 2007),  Avant-gardes et modernités  - Brancusi, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp. (Institutul Cultural Român, 2013).  Este autor al unor cataloage de expoziţii, al căror curator a fost:  Ion  Ţuculescu (catalog al expoziţiei retrospective), Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă / Muzeul Colecţiilor de Artă, 1999 ;  Lili Pancu 1908-2006  - Pictură - grafică  (catalog al expoziţiei retrospective), Bucureşti, Muzeul oraşului Bucureşti, 2010. Autor a  numeroase studii și texte critice, publicate în albume, reviste şi cataloage, din țară și din străinătate.

ISBN 978-973-577-678-7

343 p.