Cristian-Robert Velescu - Avant-gardes et modernités: Brancusi, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp.

Colecția Argumente

Ediție în limba franceză

Avant-gardes et modernités: Brâncuși, Duchamp, Brauner, Voronca, Tzara & comp.

Reputatul critic şi istoric de artă, prof. Cristian Robert Velescu, ne propune un studiu bine documentat despre modul în care, în perioada interbelică, cele două realităţi istorice şi spirituale –avangarda şi modernitatea – s-au manifestat atât în spaţiul occidental , cât şi în cel românesc. Analizând creaţia unor mari artişti români şi francezi – Brâncuşi, Marcel Duchamp, Victor Brauner , Ilarie Voronca, Tristan Tzara, Marcel Iancu şi alţii – care au făcut posibilă naşterea acelor tendinţe novatoare în artă – dadaimul, futurismul, constructivismul etc – autorul schiţează profilul spiritual al unei epoci în care cultura română şi cea occidentală au trăit simultan aceste experienţe și în care influenţele s-au manifestat în ambele sensuri…