Conferința științifică ”Universitățile în spațiul cultural comun”, la Chișinău

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea București, organizează un eveniment care vine să reconfirme colaborarea consistentă și neîntreruptă dintre importante instituții din România și Republica Moldova: Conferința științifică ”Universitățile în spațiul cultural comun” - din seria de conferințe ”Cultura şi Dialogul academic – deschideri spre viitorul comun european”.

Evenimentul urmează să se desfășoare în perioada 23-24 martie 2023 și se va bucura de patronajul președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu și al președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis.

Manifestarea este onorată de prezențe importante, unde pe lângă conducătorii instituțiilor organizatoare: conf. univ. Igor Șarov și prof.univ. Marian Preda, și-au anunțat participarea domnulSergiu Nistor, consilier prezidenţial, Administraţia Prezidenţială a României; domnul Liviu Jicman - președintele Institutului Cultural Român; E.S. Cristian Leon Ţurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova; domnul Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova și prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, managerul Bibliotecii Naționale a României.

Panelurile conferinței includ prelegeri ale unor specialiști recunoscuți din instituțiile organizatoare și partenere, care urmează să prezinte, din diverse perspective și utilizând abordări calitative și cantitative, semnificațiile și rolurile pe care învățământul universitar și cultura, sub diversele ei forme, le au în societate.

Conferința urmează să abordeze, în cele două zile de desfășurare, două teme extrem de importante pentru arealul cultural românesc,”Universitățile în spațiul cultural comun” și ”100 de ani de la adoptarea Constituției României de la 1923: Evoluții, context și perspective europene în România și Republica Moldova”.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 23 martie 2023 în incinta Universității de Stat din Moldova.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

JOI, 23 MARTIE 2023

Ora 12.30 - 13.30

Cuvinte de întâmpinare din partea organizatorilor:

- Conf. univ. Dr. Igor Şarov, rector, Univesitatea de Stat din Moldova

- Prof. univ. Dr. Marian Preda, rector, Universitatea din București

Cuvinte de salut din partea autorităţilor:

- E.S. Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova

- Prof. dr. arh. Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, Administraţia Prezidenţială a României

- Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român

- E.S. Cristian Leon Ţurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova

- Adrian Dupu, secretar de stat, Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova

- Conf. univ. dr. Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București

Ora 16.00 - 19.00

Comunicări:

- Conf. univ. dr. Florentina Niţu

- Conf. univ.Dr. Sergiu Matveev

- Prof. dr. hab.Aliona Grati - ”Chișinăul nu se dă cadou” sau contribuţia lui Gala Galaction

la patrimoniul mitologic al capitalei Basarabiei

- Conf.univ. dr. Alexandru Murad Mironov ”Memoria instituţională reflectată în

documentele academice ca parte a dialogului cu trecutul recent”

- Prof. dr. hab. Ion Eremia, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” –

din experienţa de colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din Oradea

- Prof.univ. dr. Adrian Cioroianu - ”Două state, un singur patrimoniu. Colaborarea dintre

Republica Moldova și România în unele dosare UNESCO”

- Conf. dr. Sergiu Matveev ”Cartierul Universitar Chișinău – 140 de ani de istorie”

- Conf.univ. dr. Ioan Carol Opriș - ”Despre relieful frontonului principal al „Universităţii

Orăscu” în contextul proiectului de restaurare la Palatul Universităţii din București”

- Cerc. dr. Valentin Maier – ”Mai mult decât instituţii de învăţământ superior:

universităţile din București și Chișinău ca factor modernizator (1945-2023)”

- Conf. Dr. Dumitru Dodul – ”Programele de master cu dublă diplomă: realităţi și perspective”

- Drd. Maria Zinovii – ”Seminarul Teologic din Chișinău, instrument și promotor al

continuităţii istorico-naţionale românești”

- Drd. Gabriela NISIPEANU (Biliga)- ”Gestionarea programului ERASMUS – Lecţii pentru

universităţi din perspectiva foștilor participanţi”

- Drd. Sorin Șclearuc- ”O limbă, o istorie, un tricolor: filmul artistic din RSS Moldovenească ca

mijloc de conservare a identităţii naţionale (anii 1960-1970)”

- Drd. George Paul Volceanov – ”Poezie, rap şi argou la sud şi nord de Prut”

VINERI, 24 MARTIE 2023

Ora 8.30 - 9.00

Înregistrarea participanților (Sala Senatului)

- Igor șarov, Rector, Universitatea de Stat din Moldova

- Marian Preda, Rector, Universitatea din București

Cuvinte de salut din partea autorităţilor:

- Veronica Mihailov-Moraru, ministră, Ministerul Justiției

- Sergiu Nistor, consilier prezidențial

- Domnica Manole, președintele Curții Constituționale a RM

- Sorin Costreie, prorector, Universitatea din București

- Bogdan Dima, doctor în drept, Universitatea din București

ORA 10.35 - 13.00

Comunicări:

„Constituționalismul și valorile constituționale- la 1oo de ani de la adoptarea Constituției din 1923”

„In honorem academician Ion Guceac”

Intervenții:

- Iordanca Rodica Iordanov, ministră / Ministerul Mediului

- Răzvan Dincă, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

- Serghei Brînză, decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

- Mihai Bădescu, presedinte „Asociația de Drept Constituțional” (România)

Comunicări:

- Rodica Ciobanu, dr.hab., conf.univ., – ”Personalitatea și contribuția academicianului Ion

Guceac la promovarea valorilor constituționale”

- Mircea Duțu,dr. hab, prof.univ., directorul „Institutului de Cercetări Juridice ”acad.. A.

Rădulescu”, Academia Română – ”Constituția Statului român național, democratic și european”

- Alexandru Arseni,dr. hab, prof.univ , – ”Constituția României 1923 – reflecție a spiritului

unității naționale

- Andrei Smochină, dr. hab, prof.univ. – ”Constituția României din 1923: sursă de modernizare

și dezvoltare creatoare a constituționalismului”

Parteneri media: TVR Moldova, Radio Chișinău