Concursul de proiecte culturale al Institutului Cultural Român (ianuarie – martie 2013)

Direcția Generală a Promovării Creației
Întrucât unele persoane din sfera publică s-au lansat în afirmații de intoxicare, bazate integral pe falsuri, Direcția Generală a Promovării Creației din Institutul Cultural Român aduce la cunoștință cele de mai jos.Pe 29 noiembrie 2012, Institutul Cultural Român a lansat concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Baza regulamentară a concursului o constituie legislația existentă, în primul rând Ordonanța nr. 51 din 1998, aprobată prin lege, și Regulamentul-cadru al concursului publicat pe site și în „Buletinul Informativ” al ICR numărul 3 din decembrie 2012, care sunt publice.Pentru prima oară, în 2013, Institutul Cultural Român a organizat concurs cu finanțare nerambursabilă, pe baza prevederilor legale, pe diferite arii culturale și, în același timp, un concurs național. De aceea, la concurs au participat proiecte din diferite arii culturale (muzică, teatru, folclor, arte vizuale, arhitectură etc.) și din întreaga țară. Aceasta este doar una din liniile de finanțare de proiecte culturale ale ICR, alături de cooperări externe, diaspora, proiectele institutelor culturale române din străinătate etc. Pentru acest concurs au fost alocați 450 000 RON, prin Direcția Generală a Promovării Creației. Menționăm câteva prevederi hotărâtoare de acordare a finanțărilor nerambursabile cuprinse în Ordonanța nr. 51 din 1998 privind îmbunănățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale: „Art. 1 (privind reperele unui concurs pentru fonduri nerambursabile): c) diversitatea culturală şi pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor, reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale, precum şi promovarea diversităţii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare; e) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.(...) Art. 6(3): Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale : b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie şi selecţia ofertelor culturale; (2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica întrunirea de către solicitanţi a condiţiilor de participare la selecţie; (3) Autoritatea finanţatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la alin (1).”
Conform Regulamentului-cadru, elaborat în baza legislației, afișat pe site-ul ICR, deja încă din 29.11.2012, lista documentelor necesare este: „formularul-tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale, prevăzut în anexa nr. 1; formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2; raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitanţii care au derulat activităţi pe o perioadă mai scurtă de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectivă; declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută în anexa nr. 1, secţiunea C; CV-urile membrilor echipei de proiect; scrisoarea (scrisorile) de intenție din partea partenerului (partenerilor); extras de cont privind partea de cofinanțare; actul de înfiinţare/autorizare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare), precum şi certificatul de înregistrare fiscală, ambele în copie; certificatul de atestare fiscală, în original, din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local (la data depunerii dosarului de aplicaţie, certificatul trebuie să fie în perioada de valabilitate); alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa (înregistrări pe casete audiovideo, DVD-uri, CD-uri, dosare de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin etc.).”Legislația existentă a concursurilor pentru finanțare nerambursabilă de către instituții publice obligă la organizarea a două faze ale unui concurs pentru proiecte în vederea obținerii de fonduri nerambursabile: 1) o fază de verificare tehnico-juridică a dosarelor ce cuprind proiecte;2) o fază de selecție valorică a proiectelor, prin comisii de specialitate, constituite din evaluatori cu expertiză din domeniul cultural.Până în acest moment, la Institutul Cultural Român, s-a parcurs abia prima fază. Autorilor de proiecte li s-a cerut să-și completeze documentația dosarelor pentru a se încadra în lege. Nimic mai mult! Suntem toți de acord, măcar în calitate de cetățeni, că nimeni nu poate fi exceptat de la aplicarea prevederilor legale. Menționăm că unele dosare au fost incomplete, iar altele au avut toată documentația. Pe de altă parte, Institutul Cultural Român nu răspunde de titlul și de conținutul proiectelor – răspunderea pentru acestea revenind, în mod firesc, autorilor proiectului respectiv. Valoarea, importanța și reprezentativitatea proiectelor se stabilesc în faza a doua a concursului. Trebuie înțeles că nu se poate finanța tot ceea ce dorim, dar finanțarea trebuie să fie corectă, luând în seamă o ierarhie valorică, conform criterilor stabilite de lege. Această ierarhie se stabilește de către evaluatori independenți, în faza următoare, a doua, a concursului, care începe abia din 21 martie 2013.Menționăm faptul că o prevedere legală este aceea că o instituție poate aplica pentru resurse financiare nerambursabile, la un moment dat, pe un singur proiect. Este nevoie, așa cum prevede legea, să deschidem Institutul Cultural Român spre cât mai multe instituții care asigură cunoașterea internațională a culturii române. În fapt, unele instituții solicită bani de la Institutul Cultural Român în concursuri diferite. România nu dispune de resurse financiare pentru a satisface solicitări, care se fac de către unele instituții, pentru banii alocați concursului și pentru cei alocați partenerilor și pentru cei ai diasporei și pentru cei alocați acțiunii externe din institutele culturale române ce funcționează în străinătate, în același an. Nicio țară nu poate satisface astfel de pretenții financiare. Pe de altă parte, multe instituții se adresează pentru finanțare doar Institutului Cultural Român. Menționăm că ICR finanțează numai proiecte cu impact extern și că ICR nu este dotat cu resurse financiare de la bugetul statului pentru a finanța orice proiect cultural. Bunăoară, finanțarea producției (în film, arte plastic etc.) se face, prin lege, de către alte instituții ale țării. Ministerul Culturii poate face aceasta, prin lege.Subliniem că unele instituții și proiecte au fost considerate, deja din octombrie – noiembrie 2012, drept parteneri strategici, respectiv acțiuni strategice, cu vizibilitate internațională, ale Institutului Cultural Român. De aceea, Transilvania International Film Festival, Festivalul Național de Teatru (UNITER), Festivalul Internațional de Film de la București, Teatrul Radu Stanca, Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra, Teatrul Elvira Godeanu, Teatrul Național din Cluj-Napoca, Festivalul Filmului Documentar (ASTRA Sibiu), Festivalul Filmului de Animație (București), Festivalul Filmului Evreiesc, Festivalul de Film Anonimul (Sfântu-Gheorghe), Fundația Sergiu Celibidache, Filarmonica George Enescu, Festivalul de Jazz (Sibiu), Asociația SoNoRo - Interferențe se finanțează direct, în calitate de parteneri strategici. În câteva zile se va comunica nivelul finanțării acestora.
Printre proiectele derulate sau aflate în curs de derulare, sprijinite de ICR, amintim : * deplasarea la Festivalul Internațional de Film de la Berlin a echipei conduse de regizorul Călin Peter Netzer, căștigătorul trofeului Ursul de Aur cu filmul Poziția copilului, precum și participarea actriței Ada Condeescu în programul Shooting Stars (aproximativ 45.000 lei); * acordarea premiului Festivalului de Film NEXT (9000 lei); * acordarea premiului Festivalului de Film Politic (4500 lei); * derularea proiectului Aventurile Prințului Ahmed în colaborare cu Goethe Institut (23.320 lei); * deplasarea echipei Teatrului Radu Stanca din Sibiu, împreună cu regizorul Silviu Purcărete, pentru o serie de cinci spectacole pe scena Teatrului Metropolitan din Tokio (22.500 lei); * susținerea Asociaţiei SoNoRo pentru organizarea workshopului pentru tineri muzicieni de la Montepulciano, Italia – mai, iunie 2013 (13.500 lei); * sprijinirea participării Orchestrei Române de Tineret la Festivalul Ravello 2013 (22.500 lei); * Cristian Mungiu, achiziție DVD; * Radu Gabrea, participare la Festivalul Internațional de Cinema la Buenos Aires și altele.
În concluzie, solicităm celor care se pronunță asupra concursului ICR să aibă bunăvoința de a citi în prealabil legislația, reglementările legale și de a se informa asupra datelor reale ale concursului înainte de a se pronunța.

Vicepreședinte ICR Director General
Horia Gârbea Iacob Florea