Concursul de proiecte al ICR, în etapa selecţiei sub aspectul valorii culturale

ICR a organizat, în 2013, un concurs de proiecte cu finanţare nerambursabilă, cuprinzând întreaga paletă a domeniilor culturale. Pentru acest concurs, ICR a alocat 450.000 RON. Potrivit regulamentului - cadru al concursului, publicat în noiembrie 2012 (capitolul 5, art. 12), procedura de evaluare cuprinde două etape:
- etapa administrativă, ce viza verificarea documentaţiei tehnico - financiare prevăzute la art. 16;
- etapa de selecţie, ce are în vedere ierarhizarea ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa şi reprezentativitatea programului pentru domeniul cultural respectiv. Selecţia este făcută de comisii compuse din experţi independenţi şi de reprezentanţi ai Institutului (cap. 4, art. 10, alin. 2).
Conform OG nr. 51/1998, etapa tehnico - administrativă, ce s-a încheiat la 13 martie, a însemnat verificarea documentaţiei fiecărui dosar în parte, respectiv certificate de atestare fiscală în original, din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau local; actul de înfiinţare - autorizare; certificatul de înregistrare fiscală; extras de cont privind partea de cofinanţare; scrisoare de intenţie din partea partenerului etc. În acest moment, procedura de concurs se află în etapa tehnico-administrativă şi de primire a contestaţiilor pentru dosarele anunţate ca incomplete din punct de vedere al documentaţiei depuse.

Recomandăm celor care au fost anunţaţi că au dosare incomplete să folosească procedura contestaţiei, prelungită până la data de 19 martie, ora 16.00. Dosarele declarate neeligibile pot deveni eligibile după completarea lor.

Conform art. 11 alin. 2 din Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programului, proiectelor şi acţiunilor culturale, modificată şi completată, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica dacă solicitanţii întrunesc toate condiţiile de participare la selecţie. Accentuăm că aici este vorba de o prevedere legală.

După depăşirea etapei administrative, dosarele rămase în concurs vor intra în etapa a doua, cea de selecţie în vederea ierarhizării ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa şi reprezentativitatea programului pentru domeniul cultural respectiv. Selecţia va fi făcută de comisii special constituite, alcătuite din experţi independenţi şi din reprezentanţi ai ICR.

Proiectele culturale ce nu îndeplinesc cerinţele legale ale regulamentului - cadru şi ale OG nr. 51/1998, aprobate prin Legea nr. 245/2001, nu sunt responsabilitatea ICR. Aplicanţii care au avut dosare incomplete au fost anunţaţi despre motivele pentru care dosarul a fost declarat neeligibil.

Menţionăm că unii competitori precum TIFF, Asociaţia “Societatea Culturală NexT”, Teatrul NOTTARA, Fundaţia ANONIMUL, Asociaţia Estenest, Astra Film, UNITER, Fundaţia ART PRODUCTION, Fundaţia SERGIU CELIBIDACHE sunt parteneri ai ICR şi au proiecte în derulare.

Direcţia Generală de Promovarea Creaţiei din ICR