Concurs pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la Expoziţia Internaţională de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Concurs pentru selectarea proiectului care va reprezenta Romania la Expozitia Internationala de Arhitectura - la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 15-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, concurs public de creaţie deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în colective ori organizaţii ne-guvernamentale de profil.

În anul 2016, proiectul care va reprezenta România la cea de-a 15-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Ediţia din 2016 a Bienalei se va desfăşura în perioada 28 mai – 27 noiembrie 2016, cu previzionare pentru specialişti şi presă în zilele de 26 şi 27 mai 2016.

În vederea îndeplinirii scopului concursului vor fi constituite un Juriu şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa acestora, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi vor fi comunicate până la data de 1 decembrie 2015.

Pentru a participa la concurs, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conţină documentaţia obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afişat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro). Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii juriului şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii juriului şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, până la data de 20 ianuarie 2016, ora 17.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori şi cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei menţionate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

 

Relaţii suplimentare la:

secretariat@uarconcursuri.org


Plan - Noua Galerie - IRCCU Venetia Plan - Pavilion Giardini Regulamentul Concursului Plan sectiuni Noua Galerie