Concurs pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Expoziţia Internaţională de Arhitectură - la Biennale di Venezia 2012

Concurs naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România
la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Regulament de organizare

I. Dispoziţii generale
1. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România lansează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.
2. În anul 2012, proiectele care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secţiunea Participări Naţionale, se vor realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
3. Comisarul participării României la Bienală este doamna Monica Morariu din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, iar vicecomisari sunt domnii: Alexandru Damian, din partea Ministerului Afacerilor Externe şi a Institutului Cultural Român, şi Bogdan Tofan, din partea Uniunii Arhitecţilor din România.
4. Scopul fundamental care generează şi guvernează organizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării României la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala.
5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa Comisiilor, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora vor fi stabilite prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

6. Datele de desfăşurare a Bienalei sunt:
27 şi 28 august 2012: pre-vizionare; 29 august 2012: deschidere pentru public;25 noiembrie 2012: închidere.

II. Temă
Tema Bienalei – Common Ground – lansată de curatorul acestei ediţii, dl. David Chipperfield, pune accent pe lucrurile care sunt comune tuturor arhitecţilor, de la condiţiile în care este practicată arhitectura, la influenţele, istoriile şi afinităţile care le contextualizează profesia. Common Ground se referă, de asemenea, la suprafeţele dintre clădiri, la spaţiul urban şi la contribuţia pe care o poate aduce arhitectura în a defini terenul comun al oraşului, interogând în profunzime semnificaţia spaţiilor create de arhitectură: spaţiul politic, social şi public din care arhitectura face parte. Conceptul curatorial încurajează folosirea oricărui mijloc posibil pentru a vorbi despre fundamentele profesiei, subliniind importanţa viitorului acestei arte, din punctul de vedere al relaţiei dintre marii arhitecţi şi generaţiile tinere care se raportează la aceştia.
III. Condiţiile de participare la Concurs
1. Concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Bienală este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri ori organizaţii neguvernamentale de profil.
2. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale), respectiv Institutul Cultural Român (pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia), condiţiile de realizare a acestuia.
3. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la tema şi regulamentul concursului la secretariatul acestuia - Uniunea Arhitecţilor din România - strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti; mail: uar_contact@yahoo.com, precum şi la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Compartiment Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană (Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti; tel: 021.222.32.13, mail: cmfpac.mccpn@gmail.com) sau la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel. 0039 041 5242309, mail: istiorga@tin.it).
4. Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele solicitate concurenţilor vor purta un simbol de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm în colţul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi pieselor scrise, prin lipire pe contur. Se va specifica pe ambalajul proiectului titlul acestuia. Pentru identificarea participanţilor, aceştia vor trimite organizatorilor, ambalat în acelaşi colet cu proiectul, formularul de înscriere într-un plic alb sigilat. Pe plic se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste plicuri vor fi strânse de secretariatul concursului şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei de selecţie doar după selectarea proiectului câştigător.
5. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii Comisiei de selecţie şi cei ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii Comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în Concurs.
6. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de selectare şi anunţarea proiectelor câştigătoare. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.


IV. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi examinare, contestaţii
1. Participanţii pot depune documentaţii pentru spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale sau pentru spaţiul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (sau pentru amândouă), cu menţionarea, pe formularul de înscriere şi pe ambalajul proiectului, a spaţiului pentru care este realizat proiectul.
2. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei de 23 aprilie (ora 17.00), indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.3. Documentaţiile depuse trebuie să cuprindă obligatoriu:
a)Formularul de înscriere (Anexa A);
b)Conceptul proiectului propus: susţinerea teoretică a felului în care vor fi reprezentate arhitectura şi cultura românească în contextul Bienalei şi modul de încadrare în tema Bienalei – text format A4, maxim 3 pagini;
c)Două planşe (format A2) care să cuprindă prezentarea proiectului: scheme de concept, perspective, vederi, schiţe, planuri, secţiuni (minim două: longitudinală şi transversală); pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale planşele se vor prezenta la scara 1:100, iar pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia acestea se vor prezenta la scara 1:50;
d)Descrierea tehnică a proiectului; în selectarea materialelor se va ţine cont de caracterul expoziţiei şi al spaţiului expoziţional, posibilităţi de transport, montarea şi demontarea expoziţie (text format A4, font Arial, marimea 12 – max. 2 pagini);
e)Deviz estimativ necesar implementării proiectului; în realizarea devizului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii (pentru lămuriri privind costurile specifice organizării proiectelor la Veneţia, autorii se pot adresa Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, la coordonatele menţionate mai sus):
1.producţia lucrărilor
2.organizarea vernisajului;
3.transportul expoziţiei (dus-întors), instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv operaţiunile de neutralizare a spaţiului după strângerea expoziţiei;
4.modificări temporare ale spaţiului expoziţional (dacă este cazul), care să nu afecteze integritatea acestuia;
5.echipamente multimedia (dacă este cazul);
6.design grafic, traducere, tipărire şi diseminare materiale promoţionale : catalog (pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale; catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi finanţat de Institutul Cultural Român potrivit Cap.VI, art.3), invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.);
7.remunerarea echipei de proiect şi a colaboratorilor;
8.comunicare şi PR;
9.prestări servicii;
10.cazarea membrilor echipei şi a operatorilor de pavilion (care nu pot fi găzduiţi în spaţiile locative ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în conformitate cu Cap. VI.4);
11.transportul membrilor echipei;
12.transportul (dus-întors) şi cazarea operatorilor de pavilion (pe toată perioada Bienalei) şi remunerarea acestora;
13.fotografierea expoziţiei
14.organizarea evenimentelor/acţiunilor care se vor desfăşura în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei (dacă este cazul)
f)Prezentarea partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect (dacă este cazul);
g)Prezentarea evenimentelor/acţiunilor care vor avea loc în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei (dacă este cazul).
h)Prezentarea strategiei de promovare a proiectului
4. Opţional, se pot prezenta simulări 3D sau/şi fotografii ale machetei, precum şi alte detalieri asupra conceptului expoziţional (scara 1:20 – 1:10).
5. În elaborarea bugetului proiectului care va fi expus în spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, se vor lua în considerare şi cheltuielile prevăzute în Anexa B, parte integrantă a prezentului regulament.
6. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Institutul Cultural Român (în funcţie de spaţiul expoziţional ales), este obligatorie menţionarea cofinanţatorilor.
7. Toate documentele scrise vor fi redactate obligatoriu în limba română şi în limba engleză. În situaţia în care Comisia va constata că există diferenţe între cele două texte, cel în limba română va fi luat în considerare.
8. Formatele acceptate pentru documentele depuse şi în format electronic (opţional) sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, .dwg, .tiff, .mp3, .mp4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.
9. Calendarul desfăşurării Concursului este următorul:
•Depunerea documentaţiilor: termen limită – 23 aprilie 2012, ora 17.00
•Jurizarea: 24 - 26 aprilie 2012
•Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare (www.cultura.ro, www.uniuneaarhitectilor.ro, www.mae.ro, www.icr.ro ): 27 aprilie 2012
•Depunerea contestaţiilor: termen limită - 2 mai 2012, ora 16.00
•Soluţionarea contestaţiilor: termen limită - 9 mai 2012
10. Comisia de selecţie a Concursului, menţionată la Cap.I, art.5, formată din doi specialişti din străinătate propuşi de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român doi specialişti români propuşi de Uniunii Arhitecţilor din România, comisarul şi cei doi vicecomisari ai României la Bienală, va analiza documentaţiile înscrise la Concurs şi va desemna câştigătorii având în vedere următoarele criterii:
a)conceptul inovator al proiectului şi sustenabilitatea acestuia în contextul general al Bienalei (originalitatea proiectului; analiza proiectului în contextul participărilor naţionale şi internaţionale în cadrul ediţiilor anterioare ale Bienalei);
b)capacitatea prezumtivă a autorului/-ilor de a realiza şi promova un proiect de o asemenea anvergură (măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică);
c)înscrierea în cadrul temei şi a direcţiilor generale trasate de organizatori;
d)fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);
11. Membrii Comisiei de selecţie, cu excepţia comisarului şi a vicecomisarilor, vor acorda, pentru criteriile stabilite la pct. 10, punctaje astfel: pentru criteriile prevăzute la lit. a) şi d) se va acorda un punctaj de la 0 la 30, iar pentru criteriile prevăzute la lit. b) şi c), se va acorda un punctaj de la 0 la 20.
12. Comisarul şi vicecomisarii vor acorda, pentru criteriul prevăzut la pct. 10, lit. d), un punctaj de la 0 la 30.
13. Lista propunerilor prezentate, punctajele obţinute şi proiectele declarate câştigătoare, cu motivarea alegerii acestora, vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selectare, pe paginile de internet ale Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro), Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi Institutului Cultural Român (www.icr.ro).
14. În ordinea punctajelor obţinute (indiferent de spaţiul expoziţional pentru care se aplică), Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii: un premiu I în valoare de 2000 euro, un premiu II în valoare de 1500 euro, un premiu III în valoare de 1000 euro şi două menţiuni în valoare de 750 euro (premiile se vor acorda în lei, la cursul B.N.R. din data atribuirii).
15. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, numai în ceea ce priveşte modul în care au fost respectate prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 membri desemnaţi de instituţiile organizatoare.


V. Responsabilităţile câştigătorilor
1. Echipele proiectelor declarate câştigătoare vor avea următoarele responsabilităţi:
a)realizarea proiectului expoziţional în condiţii de calitate artistică şi tehnică corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităţilor creatoare;
b)realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general al Bienalei şi transmiterea acestora în timp util organizatorilor;
c)realizarea materialelor promoţionale, prin consultare cu părţile implicate în organizarea evenimentului; materialele pot fi comune pentru ambele expoziţii (din Pavilionul României din Giardini della Biennale şi din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia);
d)prezentarea adecvată a proiectelor în cadrul cataloagelor:
- catalogul proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi realizat de către echipa câştigătoare, cu aprobarea comisarului şi vicecomisarului desemnat de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român;
- catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi realizat sub forma unui număr soecial al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia. Autorii proiectului vor respecta normele cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de către comisar şi vicecomisarul desemnat de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, precum şi a regulilor de redactare a publicaţiei ştiinţifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;
e)promovarea evenimentului în presa românească şi internaţională, cu sprijinul părţilor implicate în organizarea evenimentului;
f)respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru expoziţia din Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural Român (pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) pentru materializarea conceptului expoziţional;
g)realizarea rapoartelor necesare către comisar şi vicecomisari, în situaţia în care se solicită acest lucru;
h)realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;
i)reprezentarea ţării în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;
j)întocmira dosarului de presă al expoziţiei;
k)asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului expoziţional;
l)realizarea proiectului expoziţional astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în care va fi expus;
m)cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv Institutul Cultural Român.


VI Modalităţi de finanţare

1. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura, în limita sumei de 650.000 lei brut, finanţarea proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale.
2. Institutul Cultural Român va asigura, în limita în limita sumei de 148.000 lei brut, finanţarea proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
3. Institutul Cultural Român (prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) va asigura, din bugetul propriu, finanţarea tipăririi catalogului proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.
4. Ministerul Afacerilor Externe va depune dilingenţele pentru asigurarea spaţiilor locative la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia pentru patru membri ai echipei proiectului din Pavilionul României (inclusiv operatori de pavilion) şi pentru trei membri ai echipei proiectului din Noua Galerie (inclusiv operatori de pavilion). Spaţiile locative vor fi puse la dispoziţie pe întreaga durată a Bienalei, cât şi pe durata unei luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei şi pe durata a două săptămâni după încheierea acesteia.

Anexa B - costuri estimative Plan Pavilion Giardini Plan Noua Galerie a IRCCU Veneţia