Concurs pentru acordarea Premiului literar internaţional "INSULA EUROPEA”

Scriitorii cu vârsta sub 35 de ani, cetăţeni ai Uniunii Europene, care au publicat în ţara de origine, după 31 ianuarie 2008, o operă în proză (roman sau culegere de povestiri), scrisă într-una una din limbile oficiale ale UE şi care nu a apărut sau nu se află în curs de traducere în Italia, sunt invitaţi să participe la prima ediţie a premiului literar internaţional "Insula Europea".
Premiul este organizat de Asociaţia "Pro Loco" di Bastia Umbra, în colaborare cu asociaţiile "NUBE – Nuova Biblioteca Europea" şi "Voci di Babele". Juriul concursului va fi format în principal din tineri specialişti ai universităţilor din Padova şi Perugia, membri ai asociaţiilor colaboratoare (doctori şi cercetători la facultăţile de limbi şi literaturi străine).

Înscrierea la concurs este gratuită, cu menţiunea că un autor se poate înscrie doar cu o singură operă.
Opera (în trei exemplare) se va trimite până în data de 31 iulie 2009 la următoarea adresă:

Premio letterario "Insula Europea"
c/o Carlo Pulsoni
Facoltà di Lettere
Piazza Morlacchi 11
06123 Perugia
Italia

Numele câştigătorului va fi anunţat la Perugia, pe 9 octombrie, în deschiderea manifestării „Lectura şi scrisul între mai multe culturi: cărţi şi biblioteci din Uniunea Europeană".

Festivitatea de decernare a Premiului (în valoare de 1.000 euro) va avea loc pe 30 octombrie.

Organizatorii italieni îşi propun ca, prin intermediul acestui premiu, să creeze o reţea de valori ale tinerei literaturi din Europa. Ulterior, în promovarea concursului şi a câştigătorilor săi se va implica şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi www.insulaeuropea.eu.

Coordonator pentru România şi persoană de contact:
Dr. RALUCA LAZAROVICI
tel: + 39 347 52 77 142
e-mail: ralucalazarovici@hotmail.com