CONCURS / ICR Londra acordă trei rezidenţe în diplomaţie culturală

Rezidenţa în Diplomaţie Culturală @ ICR London 10/10 - 13/11/2011

Institutul Cultural Român de la Londra anunţă lansarea concursului pentru acordarea celor trei rezidenţe pentru anul 2012, în cadrul programului de Diplomaţie Culturală.

În urma concursului se vor acorda trei rezidenţe pentru anul 2012 cetăţenilor români şi moldoveni.

Rezidenţa în diplomaţie culturală este un program de instruire practică şi coaching cu durata de 3 luni, derulat în cadrul ICR Londra şi al unei instituţii britanice partenere, şi are în vedere următoarele obiective:
· să dezvolte cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi cruciale de management cultural, în gestionarea proiectelor culturale, în regim naţional şi internaţional, precum şi în diplomaţie culturală;
· să se familiarizeze cu standardele şi practicile care caracterizează una dintre cele mai sofisticate şi concurenţiale pieţe culturale din lume;
· să se iniţieze în procedurile si practicile de lucru adoptate în acţiunile de diplomaţie culturală ale Institutului Cultural Român.

Valoarea unei burse de rezidenţă: 4500 Euro/persoana (acordată în 3 tranşe lunare de 1500 Euro fiecare).

Cheltuielile de cazare, la sediul din 1 Belgrave Square, Londra, sunt acoperite de ICR.

Numarul de rezidenţe acordate anual: 3 rezidenţe.

Domeniul pentru care se organizează concursul: management cultural.

Instruirea va debuta cu un stagiu intensiv de pregătire teoretico-practică la ICR Londra şi într-o instituţie culturală britanică parteneră, după care bursierii vor lucra, în regim normal de lucru, alături de echipa ICR Londra, la proiecte culturale pe diferite domenii: film, teatru, muzică, literatură, dans, cultură tradiţională etc.

Criterii de eligibilitate:
cetatenie româna sau moldoveneasca;
studii superioare. Specializări în management general sau management de proiect la instituţii de învăţământ superior naţionale sau internaţionale reprezintă un avantaj;
experientă în managementul de proiect sau managementul cultural;
limba engleză la nivel avansat. Demonstrarea abilităţilor prin rezultate bune la teste internaţionale recunoscute reprezintă un avantaj;
bună familiarizare cu activitatea ICR şi ICR Londra.

Documente necesare pentru înscrierea la concurs:
Curriculum Vitae în limba engleză;
scrisoare de intenţie în limba engleza. Aceasta trebuie să trateze, în mod obligatoriu, următoarele teme: motivul pentru care candidatul consideră importantă, pentru dezvoltarea profesională proprie, urmarea acestui program de formare; ce rezultate concrete sunt vizate şi cum vor fi aplicate în activitatea ulterioară; familiaritate cu activitatea ICR în ansamblu şi a ICR Londra, în particular;
scrisoare de recomandare în limba engleza. O singură scrisoare de recomandare de la un profesionist al managementului cultural care cunoaşte bine activitatea candidatului. Scrisoarea va conţine datele de contact ale semnatarului, va fi semnată olograf şi transmisă sub forma scanată la adresa de e-mail indicată mai jos.

Adresa şi modul de trimitere a documentelor:
Toate documentele necesare înscrierii în concurs vor fi transmise electronic, într-un singur email de maximum 2MB, pe adresa: diplomatieculturala@icr.ro, pana la data de 13 noiembrie, ora 12.00, ora României.

Candidaţii care nu respectă aceste proceduri nu vor intra în concurs.

Evaluarea dosarelor şi selectia preliminară

Criteriile de evaluare pentru selectia preliminară, pe baza dosarului de candidatura, sunt:
calitatea CV-ului;
relevanţa motivaţiei expusă în scrisoarea de intenţie în raport cu scopul rezidenţei;
aptitudinile probate prin scrisoarea de intenţie.

Evaluarea preliminară a dosarelor va fi efectuată de o comisie mixtă formată din experţi români şi britanici. Candidaţii selectaţi în această etapă vor fi invitaţi să susţină un interviu telefonic pentru selecţia finală.

Interviul pentru selecţia finală
Pe baza interviului, se vor verifica:
abilităţile de comunicare, inclusiv în limba engleză;
cunoaşterea activităţii ICR şi a ICR Londra;
cunoaşterea marilor repere şi instituţii ale culturii britanice contemporane.

Pentru întrebari, vă rugam să ne scrieţi pe adresa: diplomatieculturala@icr.ro