Concurs de rezidenţe de creaţie la ICR Paris - REZULTATE

Câştigătorii concursului de rezidenţe de creaţie în cadrul Institutului Cultural Român din Paris, pentru perioada iulie-decembrie 2009, sunt:
Alexandra Ciocârlie - filologie Emilia David - literatură Nicoleta Esinencu - teatru Ilona Matei - management cultural Sorana Munteanu - management cultural Ariana Nicodim - arte vizuale Dragoş Olea - design Delia Popa - arte vizuale Ghenadie Popescu - arte vizuale Mihai Stamati - design Arcadie Suceveanu - literatură Cătălina Voican - management cultural
Programul de rezidenţe de creaţie în cadrul Institutului Cultural Român din Paris este realizat cu sprijinul Ambasadei României în Franţa şi oferă profesioniştilor români din diferite discipline umaniste până la 2 luni de rezidenţă. Durata rezidenţei este stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat.

Programul oferă bursierilor români posibilitatea de a se consacra, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activitaţi de concepţie/creaţie şi producţie, de a lucra în mediul cultural şi profesional francez, de a stabili contacte cu profesionişti din domeniul lor de acţiune, de a crea legături cu mediile profesionale specifice din Franţa, de a elabora proiecte fie individuale, fie în colaborare cu actori culturali francezi, de a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care ICR Paris îl va promova.

Bursierii au obligaţia de a produce, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect remis conducerii ICR Paris. Creaţiile produse în cursul acestei rezidenţe vor purta menţiunea « Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris » şi logoul institutului, în orice acţiune publică.

Condiţii de participare la programul de rezidenţă:
- cetăţenia română sau cetăţenia moldovenească
- copie scanata a cărţii de identitate (pentru cetatenii români) sau a paşaportului (pentru cetăţenii Republicii Moldova) ;
- cunoaşterea obligatorie a limbii române;
- cunoaşterea limbii franceze şi/sau engleze
- prezentarea unui pre-proiect într-unul, sau mai multe, din domeniile: arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalaţii), arhitectură, literatură, critică literară şi critică de artă, jurnalism, film, teatru, muzică, management cultural, muzeologie, patrimoniu.

Se vor lua în considerare :
- cunoaşterea limbii franceze
- cunoaşterea limbii române (pentru cetatenii Republicii Moldova ; candidatul poate fi supus unui interviu telefonic)
- originalitatea şi calitatea pre-proiectului prezentat
- capacitatea de a identifica parteneriate sau colaborări cu artişti francezi şi/sau organizaţii/instituţii din Franţa.

Selecţia candidaţilor se face pe baza dosarului de candidatură, de către un juriu format din profesionişti din domeniul cultural şi artistic din Franţa, sub autoritatea directorului Institutului Cultural Român din Paris şi în colaborare cu experţii ICR Bucureşti. Detalii pe site-ul ICR Paris.

Câştigătorii concursului beneficiază de o bursă de rezidenţă în valoare de 1.500 Euro/lună sau 2500 euro pentru doua luni, cazare pe o perioadă de 1-2 luni şi de logistica şi reţeaua profesională a ICR Paris. Plata asigurării medicale si a transportului revine bursierului.

Castigatorii concursului de rezidente de creatie, sesiunea ianuarie-iunie 2009, au fost: Cristina Bîrsan – stiinte sociale
Michele Bressan&Larisa Sitar – arte vizuale
Elena Costelian – arte vizuale
Cosmin Perta – literatura
Madalina Rosca – film
Irina Rotaru – arhitectura/management cultural
Linda Szigeti – arte vizuale
Vlad Trandafir – film


Castigatorii concursului de rezidente de creatie, sesiunea iulie-decembrie 2008, au fost: Nicoleta Cristea – critica literara
Roxana Diaconu – management cultural
Kovacs Kazmer – arhitectura
Paul Negoescu – film
Liliana Nicolae – literature
Eva Pervolovici – film
Alina Popa&Irina Gheorghe - fotografie
Mirela Radu – etnomuzicologie


Castigatorii concursului de rezidente de creatie, sesiunea ianuarie-iunie 2008, au fost :
Cristina Hermeziu – film documentar
Clara Traistaru – management cultural
Adrian Buciu – muzică
Rareș Drăgan – arhitectură
Ileana Bâja – film documentar
Iuliana Varodi – arte vizuale
Luiza Mogoșanu – arte vizuale
Andreea Iacob – teatrologie
Miki Braniște – management cultural
Cosmin Costinaș - critică de artă
Florina Ilis - literatură