Concurs de proiecte pentru publicaţiile culturale în limba română din Republica Moldova

Consecvent tradiţiei sale de a susţine publicaţiile culturale de calitate din Republica Moldova, Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara Ţării, scoate la concurs şapte poziţii din următoarele domenii de interes: 1. poziţie pentru reviste culturale dedicate elevilor/adolescenţilor;
2. poziţie pentru reviste culturale dedicate studenţilor şi tinerilor intelectuali;
3. poziţie pentru reviste culturale dedicate istoriei şi culturii din Republica Moldova;
4. poziţie pentru reviste culturale din afara Chişinăului;
5. poziţie pentru reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice;
6. poziţie pentru reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice a tinerilor;
7. poziţie pentru reviste dedicate didacticii predării limbii şi literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală.

Cuantumul total al finanţării pentru cele şapte publicaţii pe întreg anul 2012 este de 200 000 Euro. (Vezi în Documente atașate – Regulamentul de concurs.)

Etapele desfăşurării concursului sunt următoarele:
- 15 noiembrie 2011: ultimul termen de predare a dosarelor de candidatură;
- 17 noiembrie 2011: jurizarea dosarelor de candidatură de către o Comisie de experţi independenţi;
- 18 noiembrie 2011: anunţarea rezultatelor concursului;
- 21 noiembrie 2011: depunerea eventualelor contestaţii;
- 22 noiembrie 2011: analiza contestațiilor;
- 24 noiembrie 2011: anunţarea rezultatelor finale.


regulament declaraţie pe propria răspundere formular de concurs