Concurs „Arta la mansardă”: rezidenţa Attic Arts 2012

Institutul Cultural Român din Londra lansează pe 1 decembrie 2011 concursul pentru programul de rezidenţă Attic Arts 2012, adresat cetăţenilor români şi din Republica Moldova care desfăşoară proiecte în următoarele domenii: literatură, arte vizuale (inclusiv curatoriat), muzică, design, dans, teatru, film, muzeologie/muzeografie, arhitectură, urbanism şi patrimoniu cultural.
Programul oferă două luni de cazare în garsoniera mansardată a Institutului şi o bursă de rezidenţă de 1700 Euro/lună, pentru a realiza un proiect integrabil planului de acţiune ICR Londra. Rezidenţii au ocazia, totodată, să experimenteze mediul cultural londonez, să stabilească noi contacte cu profesionişti britanici şi să lucreze împreună cu echipa ICR Londra pentru realizarea proiectului. Se acordă patru rezidenţe pe an. Cei interesaţi se pot înscrie la concurs până la 20 ianuarie 2012.
Proiectul propus trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• să aibă o calitate artistică compatibilă cu standardele promovate atât de ICR cât şi de instituţii britanice de profil;
• să fie relevant atât pentru programele ICR Londra cât şi pentru abordările curente din domeniul respectiv în Marea Britanie;
• să includă şi identifice parteneriate cu artişti individuali sau organizaţii din Marea Britanie;
• să fie integrabil planului de acţiune ICR Londra, în aşa fel încât să fie prezentat la ICR Londra sau în alte instituţii din Marea Britanie la cel mult un an de la încheierea rezidenţei;
• să reflecte experienţa profesională a candidatului;
• să fie comunicat fluent în limba engleză.

Attic Arts a fost lansat în noiembrie 2006. Până în prezent au obţinut rezidenţa următorii artişti: Tudor Andrei (violonist), Andreea Vălean (dramaturg), grupul Liste Noire (Ioana Nemeş şi Maria Farcaş, design interior), Dragoş Olea (manager cultural), artiştii Matei Bejenaru, Aneli Munteanu, Aura Bălănescu, Ramona Poenaru, Peter Szabo, David Şandor, Carmen Dobre, Vlad Nanca şi Anca Benera, curatorii Alina Şerban şi Ileana Pintilie, scriitorul Jean-Lorin Sterian, dramaturgii Peca Ştefan, Vera Ion şi Sorin Poamă, regizorii de teatru Ioana Păun şi Cristian Hogaş, fotograful Raul Ştef, muzicienii Cosmin Nicolae şi Ioan Titu, poetul Claudiu Komartin.

Informaţii privind procedura de înscriere, documente necesare şi criterii de eligibilitate la: www.icr-london.co.uk