Concert susținut de Ansamblul „Flauto Dolce” cu ocazia finisajului expoziției de artă vizuală din colecția ICR Budapesta

Ansamblul „Flauto Dolce” din România va susține un concert cu ocazia finisajului expoziției de artă vizuală din colecția Institutului Cultural Român din Budapesta vineri, 23 iulie, ora 19.00, la sediul reprezentanței.

Repertoriul Ansamblului „Flauto Dolce” cuprinde un material muzical interesant și mai puțin cunoscut, din trei regiuni geografice ale României de astăzi (Transilvania, Moldovași Valahia). Este foarte bine cunoscut faptul că acest teritoriu a fost și este și astăzi locuit de o populație cu diferite culturiși religii (români, maghiari, germani, evrei, armeni – respectiv ortodocși, catolici, reformați).

Program

1. Codex Caioni (sec. XVII.):

· Intrada (Melchior Franck, folio 58)

· Benedictus (Alessandro Grandi, folio 149)

2. Marco Uccellini (1603-1680): La Bergamasca

3. Alessandro Scarlatti (1660-1725): Aria Quanto invidio i tuoi bei voli augeletto fortunato (din cantata Augellin vago e canoro, 1699)

4. Joseph Bengraf: Saltus Hungaricus (1790)

5. Johann Sartorius (1712-1787): Aria Guter Sämann, guten Samen (Sibiu)

6. Anonim: Cântece tradiționale hasidice din Maramureș

7. Anonim: Cântec tradiționalțigănesc din Bihor

8. Anonim (sec. XVIII.): Când eram mai tinerică (Text: Ienăchiță Văcărescu)și Dans din Moldova (Ms. Rouschitzki, Iași, 1834)

Ansamblul „Flauto Dolce” a luat fiinţă în anul 2000, la Cluj, sub auspiciile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi îi are în componenţă pe muzicienii Zoltán Majó (director artistic şi iniţiatorul proiectului), Mária Szabó, Noemi Miklos şi Mihaela Maxim. Ca surse de inspiraţie, ansamblul foloseşte diferite culegeri şi manuscrise de epocă, acordând o atenţie deosebită şi compoziţiilor contemporane. Până în prezent, cei patru muzicieni au concertat în România, Austria, Spania, Franţa, Italia, Elveţia, Germania, Israel, Ungaria, Serbia şi Slovenia şi au luat parte la proiectul UNESCO „Cultural Heritage – a Bridge towards a Shared Future”.

Odată cu înființarea ICR Budapesta, artiștii români invitați să expună în Ungaria au donat lucrări proprii, contribuind astfel la constituirea unui depozit patrimonial de artă vizuală contemporană completat cu importante opere primite în custodie din partea Ministerului Culturii din România. Colecția de artă plastică a ICR Budapesta și a Filialei Seghedin conține lucrări semnate de artiști români prestigioși, precum: Boris Caragea, Octav Grigorescu, Mircia Dumitrescu, Emilia Niculescu, Eugen Popa, Balogh Péter, Valentina Boștină, Constantin Flondor, Ioan Grecu, Ștefan Oroian, Petru Damir, Silvia Grosu Jelescu, Silvia Muntenescu, Onisim Colta, Zainea Şerban, Váncza Edith, Andreea Flondor, Suzana Fântânariu, Vlad Basarab, Részegh Botond. 

Mai multe detalii despre expoziție: https://bit.ly/3eBOGr9