Colocviul „Zilele de Studii Românești la Bruxelles” la a 5-a ediție

Institutul Cultural Român de la Bruxelles și Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB), în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Academia Româna, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Philixte : Etudes Littéraires, Philologiques et Textuelles, Universitatea București (Institutul Limbii Române, Facultatea de Litere) organizează, în perioada 8 – 9 decembrie 2022, cea de a 5-a ediție a Colocviului „Zilele de Studii Românești la Bruxelles” (JERB5).

Ediția 2022, cu tema Mythologie, mémoire, narration. Le jeu des temporalités, dorește să mențină tradiția acestui eveniment important desfășurat la nivel academic în cea mai importantă universitate din Belgia. Ca la fiecare ediție, colocviul este trilingv - română, franceză, engleză. Formatul de anul acesta al colocviului va fi unul hibrid, 10 participanți on line, pe platforma Teams, și 30 participanți cu prezență fizică.

Colocviul este structurat pe patru secțiuni:*Istorie și filosofie ; *Literatură și arte ; *Științe sociale și naturale ; *Lingvistică.

Lucrările colocviului se vor desfășura la Academia Regală a Belgiei, ULB Campus Solbosch și Reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei.

Colocviul va fi deschis de acad. Baudouin DECHARNEUX, membru al Academiei Regale Belgiene și al Academiei din Atena, de acad. Xavier LUFFIN, Decan Faculté de Lettres, Communication et Traduction ULB, Sorin COSTREIE, Prorector Universitatea București, Daiana Theodora CUIBUS, Director Institutul de Limba Română, de dr. Cristina-Alice TOMA, lingvist, lector de limba română la ULB.

„Mitul, ca fenomen, scapă de observația unui cercetător limitat la o singură disciplină. Este într-adevăr necesar să se adopte o viziune care să facă posibilă mobilizarea mai multor domenii de cercetare pentru a o înțelege. În acest sens, se poate susține teza că mitul este polisemic în sine. Pentru a realiza o astfel de întreprindere, este necesar să se studieze asemănările și diferențele dintre limbajul matematic, limbajul poetic, narativitatea culturală și populară.(...) Legătura dintre local și global, dintre individ și cosmos, dintre instantaneu și eternitate, dintre finit și infinit este așadar esențială, (…) La intersecția dintre vizibil și invizibil se conturează atunci o dublă axialitate : spațialitate și temporalitate. Miturile, în dimensiunile lor poetice, narative și matematice, pot fi interpretate conform principiului holografic, despre care știm că este esențial pentru înțelegerea artelor și științelor.” (Argument, acad. Baudoin Decharneux)

Beneficiind de contribuția unor cercetători notabili din domeniu, provenind din mai multe universități din Belgia, Italia, Spania, Slovacia, Israel, Macedonia de Nord, Azerbaijan, România și Congo, colocviul se recomandă ca o contribuție de excelență care permite o călătorie spirituală prin istorie, literatură, filosofie, istorie, tradiție, artă, dar și modernitate în didactica predării.

Colocviul internațional Zilele de Studii Românești la Bruxelles este unul dintre cele mai importante proiecte dedicate studiilor românești în Benelux. Cu invitați de marcă din mai multe țări europene, colocviul internațional a atras la fiecare ediție un public academic numeros, atât belgian, european, cât și românesc: Universități din Belgia (Bruxelles, Louvain, Liège), România (București, Iași, Cluj, Târgu-Mureș, Constanța, Suceava), Franța, Elveția, Germania, Polonia, Spania, Italia, Serbia, Ungaria, Statele Unite, Japonia, Italia, Israel, China, Congo.

Evenimentul va fi amplu mediatizat de parteneri și va beneficia de o vizibilitate ridicată pe termen lung, având lucrări științifice din domenii diferite (lingvistică, literatură, filosofie, istorie, științe sociale) care vor fi publicate. La fiecare ediție, se realizează volumul colocviului, ACTES, volum care este publicat la una dintre editurile prestigioase din Belgia. La sfârșitul fiecărei ediții, participanții discută și stabilesc, în principiu, tema ediției următoare a colocviului, respectiv JERB6.

ICR Bruxelles urmărește multiplicarea și diversificarea proiectelor culturale din domeniul academic, punând accent pe domenii importante ale culturii și științei și, de asemenea, continuarea colaborării academice cu Universitatea Liberă din Bruxelles și alte instituții universitare de prestigiu - Institutul Limbii Române, LSRS filiala Belgia și, nu în ultimul rând, Academia Regală din Belgia și Academia Română. Reprezentanța încurajează colaborarea dintre cercetători și profesori români și străini, facilitează contactul interacademic prin implicarea în evenimente culturale și științifice de marcă, de mare vizibilitate și impact, la care participă invitați români și străini de un înalt nivel academic: academicieni, experți – reprezentanți ai domeniilor enunțate în secțiunile colocviului (istorie, literatură, filosofie, lingvistic, științific).