Colocviul „Zilele de Studii Românești la Bruxelles”, desfășurat la Academia Regală a Belgiei și ULB Campus Solbosch

Institutul Cultural Român de la Bruxelles și Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB) organizează, în perioada 16 – 17 noiembrie 2023, cea de a X-a ediție a Colocviului „Zilele de Studii Românești la Bruxelles” (JERB10). Lucrările colocviului se vor desfășura la Academia Regală a Belgiei și ULB Campus Solbosch – Sala de marmură. Evenimentul se va desfășura în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Academia Româna, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Universitatea Catolică Louvain (UCL), Philixte: Etudes Littéraires, Philologiques et Textuelles, Universitatea București (Institutul Limbii Române, Facultatea de Litere).

Ediția 2023 a colocviului, cu tema„Cultures et identitésˮ, dorește să mențină tradiția acestui eveniment important desfășurat la nivel academic în cea mai importantă universitate din Belgia. Ca la fiecare ediție, colocviul este trilingv - română, franceză, engleză.

Colocviul este structurat pe secțiuni:*Istorie și filosofie ; *Literatură și arte ; *Științe sociale și naturale ; *Lingvistică ; * Istorie și diplomație; *Activități satelit: Achiziția limbilor, limba română ca limbă străină. De asemenea, colocviu are secțiuni speciale: OMAGIU - Eugen Simion, Răzvan Theodorescu, Mihai Nasta, Părintele Galeriuși Anul Cultural Dimitrie Cantemir.

„Identitatea este strâns legată de limbaj;cele două noţiuni menţin o relaţie dialectică în ceea ce priveşte producţiile (realizarea) şi rezultatele (cuantificarea).Potrivit lui Aristotel, limbajul nu este un ergon dat o dată pentru totdeauna, este o energie care este sursa conținutului logos semanticos care ar putea fi tradus în limbajul nostru contemporan prin conceptul de conștiință. În același mod, identitatea traversează limbajul și mintea.Ea leagă omul și societatea la diferite niveluri precum istorie, geografie, socio-cultură, lingvistică, filozofie etc. Aceste straturi variate sunt posibile la diferite niveluri, după categoriile filozofiei lui Coserio, este vorba despre individ, istoric și universal. (...)Prin urmare, este vorba de a face o călătorie între cultura locală și globală, pluriculturalitate, multiculturalitate sau aculturalitate. A propune o gramatică a identității prin intermediul culturii în sens larg echivalează cu o călătorie care, în timp ce sapă în multiplele perspective și fațete ale subiectului, răspunde treptat la întrebările fundamentale: ce?(forma); de ce ?(funcția) și cum?(relația). Simpozionul nostru va examina această problemă arătând provocările sale, atât la nivel personal, cât și universal.”(Argument, acad. Baudouin Decharneux)

Colocviul va fi deschis de acad. Baudouin Decharneux, membru al Academiei Regale Belgiene și al Academiei din Atena, ES Andreea Păstârnac, Ambasador al României în Regatul Belgiei, ES Viorel Cibotaru, Ambasador al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acad.Didier Viviers, Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Belgique, Acad. Mircea Dumitru, Vice-președinte Academia Româna, Prof. Alain Delattre, Doyen de la Faculté de Lettres, Communication et Traduction de l’ULB, Conf. Univ. Dr. Cristina Bogdan, Decan Facultatea de Litere – Universitatea București, Conf. Univ. Dr.Daiana Theodora Cuibus, Director ILR,Conf. Univ. Dr.Cristina-Alice Toma,lingvist, lector de limba română la ULB.

Beneficiind de contribuția unor cercetători notabili din domeniu, provenind din mai multe universități din Belgia, Italia, Spania, Slovacia, Israel, Macedonia de Nord, Azerbaijan, România și Congo, colocviul se recomandă ca o contribuție de excelență care permite o călătorie prin intermediul culturii, în sens larg, prin istorie, literatură, filosofie, tradiție, artă, explorând identitatea.

Colocviul internațional Zilele de Studii Românești la Bruxelleseste unul dintre cele mai importante proiecte dedicate studiilor românești în Benelux.Cu invitați de marcă din mai multe țări europene, universități dinBelgia (Bruxelles, Louvain, Liège), România (București, Iași, Cluj, Târgu-Mureș, Constanța, Suceava), Franța, Elveția, Germania, Polonia, Spania, Italia, Serbia, Ungaria, dar și din Statele Unite, Japonia, Israel, China, Congo, colocviul internațional a atras la fiecare ediție un public academic numeros.

Evenimentul va fi amplu mediatizat de parteneri și va beneficia de o vizibilitate ridicată pe termen lung, având lucrări științifice din domenii diferite (lingvistică, literatură, filosofie, istorie, științe sociale, religie, diplomație) care vor fi publicate.La fiecare ediție, se realizează volumul colocviului, ACTES, volum care este publicat la una dintre editurile prestigioase din Belgia. La sfârșitul fiecărei ediții, participanții discută și stabilesc, în principiu, tema ediției următoare a colocviului, respectiv JERB11.