Colocviul „Veneţia între Orient şi Occident”

În zilele de 4 şi 5 martie 2013 va avea loc colocviul cu titlul „Veneţia între Orient şi Occident”, organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu patronajul Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti şi al Universităţii Ca’ Foscari din Veneţia.
Prima zi a lucrărilor (luni, 4 martie) se va desfăşura la Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti în Sala Portego de la Palazzo Franchetti şi la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în sala de conferinţe „Marian Papahagi”, iar cea de-a doua zi (marţi, 5 martie) la Universitatea Ca’ Foscari, în Sala „Giovanni Morelli” de la Palazzo Malcanton-Marcorà.

Colocviul va analiza poziţia statului veneţian în cadrul evoluţiei contextului internaţional pe parcursul întregii istorii a „Serenissimei” Republici. Se are în vedere creionarea poziţiei Veneţiei de intermediar între cele două spaţii numite în mod convenţional „Orient” şi „Occident”, pentru a fi ilustrată modalitatea în care Republica a reuşit să preia şi să adapteze influenţele acestor „lumi” aparent ireconciliabile, din această mixtură rezultând o abordare originală a lumii înconjurătoare, iar Veneţia devenind un punct de contact al acestora.

Participă: Nicola Bergamo (Asociaţia Culturală Bizanţ şi EHESS Paris), Luigi Andrea Berto (Western Michigan University), Şerban Marin (Arhivele Naţionale ale României), Guillaume Saint-Guillain (Universitatea din Amiens), Manuela Dobre (Universitatea din Bucureşti), Marcella Ferraccioli şi Gianfranco Giraudo (Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia), Dana Caciur (bursier „Nicolae Iorga” la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia), Florina Ciure (Muzeul Crişurilor din Oradea, bursier „Nicolae Iorga” la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia), Josef Koohestanian (Universitatea din Florenţa), Andrea Nanetti (Nanyang Technological University, Singapore), Chiara Frison (Centrul de studii medievale şi renascentiste „E.A. Cicogna” Veneţia), Dorit Raines (Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia), Andrea Zinato (Universitatea din Verona), Aldo Ferrari (Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia), Giampiero Bellingeri (Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia).

Noutatea abordării constă tocmai în viziunea “veneto-centristă”, care vine să depăşească nivelul limitativ al unei investigaţii stricte româno-italiene (sau româno-veneţiene), propunând un punct de vedere mai larg şi, prin aceasta, mai obiectiv, şi căutând să sublinieze poziţia Veneţiei de actor şi eventual factor decizional atât în raport cu Orientul, cât şi cu Occidentul. Contribuţiile cercetătorilor români sunt astfel integrate într-o dezbatere mai largă asupra interacţiunilor Republicii Veneţiene cu Levantul şi Lumea Apuseană.

Evenimentul se înscrie în activitatea specifică tradiţiei ştiinţifice şi academice a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi este conform cu menirea originară a acestuia. Casa Română din Veneţia a fost fondată de marele istoric Nicolae Iorga pentru a facilita cercetătorilor români accesul la extraordinarul fond documentar existent în arhivele şi bibliotecile veneţiene – fond extrem de important pentru studiul civilizaţiei şi istoriei spaţiului românesc în context european – şi pentru a include rezultatele cercetărilor acestora în circuitul academic italian şi internaţional.