Colocviul internaţional de studii româno–veneţiene „Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna”, organizat cu sprijinul ICR

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” al Universităţii din Oradea şi al Universităţii de Stat din Moldova de la Chişinău şi cu Laboratorul de Istorie şi Istoriografie Italiană al Universităţii Naţionale şi Kapodistriane din Atena, organizează, sub egida Academiei Române, a XII-a ediţie a Colocviului internaţional de studii româno–veneţiene „Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna”, care se desfăşoară la Veneţia, în perioada 25–27 aprilie 2024, în Sala de Conferinţe din Palatul Correr, sediul Institutului. Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Manifestarea ştiinţifică reuneşte specialişti care au întreprins şi continuă să conducă cercetări privitoare la relaţiile Veneţiei cu Europa Răsăriteană în secolele XIII–XVIII, cu abordări întemeiate pe surse inedite sau utilizând metodologii inovatoare. Tematica, axată pe istorie politico–diplomatică, economică, culturală, este încadrabilă în orizontul cronologic ce porneşte din Spätmittelalter şi se încheie la finele Epocii luminilor. 

O perioadă lungă, care a înregistrat numeroase transformări în plan politic, economic şi cultural la nivelul întregului continent, secole ce au dus la mutaţii profunde în relaţiile Veneţiei cu statele din Europa Răsăriteană. Veneţia a fost, pe aproape întreaga durată a existenţei sale ca stat, o prezenţă activă în Europa Răsăriteană, îndeosebi din punct de vedere economic, dar şi politico–diplomatic, militar şi cultural, astfel că numeroase aspecte ale implicării şi ale intereselor sale în această parte a lumii, ca şi ecourile acestora în Occident, rămân încă necunoscute sau mai puţin studiate. 

Manifestarea ştiinţifică este definitorie pentru rolul instituţiei organizatoare de promotoare a culturii române de specialitate. Colocviul contribuie substanţial la diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de specialiştii români şi străini într-un centru universitar şi cultural de notorietate internaţională ca Veneţia, spaţiu de convergenţă a reprezentanţilor diferitelor şcoli istoriografice, de confruntare constructivă a ideilor şi de materializare, prin publicaţii şi conferinţe, a trudei depuse în vederea reliefării multiplelor faţete ale trecutului istoric comun, din perspectiva relaţiilor Republicii veneţiene, ale Peninsulei Italice în general, cu spaţiul românesc şi Sud–Estul european. 

Manifestarea oferă şcolii istorice române posibilitatea de a contribui nemijlocit la evaluarea progreselor cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste şi de a-şi asuma rolul de promotoare a unor direcţii de studiu care vizează istoria spaţiului nord şi sud-dunărean în contextul mai larg al evoluţiei Europei Răsăritene şi Mediteraneene. Colocviul internaţional de studii româno–veneţiene «Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna» reafirmă menirea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, aşa cum a fost ideată de ilustrul său fondator, savantul Nicolae Iorga, de a promova valorile naţionale şi europene şi de a construi punţi între culturi, constituindu-se într-o poartă deschisă în Italia pentru cei care sunt interesaţi de orice aspect relevant al culturii şi istoriei Europei Răsăritene şi al multiplelor relaţii româno–italiene.

Pentru detalii privind lucrările pe secţiuni ale Colocviul internaţional de studii româno–veneţiene «Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna», a se vedea programul anexat.