Colocviul Internaţional „Cum să scriem astăzi o istorie a literaturii române”

Miercuri, 21 noiembrie 2012, între orele 10.00-12.00, are loc Colocviul Internaţional „Cum să scriem astăzi o istorie a literaturii române” , la sediul Institutului Cultural Român din Praga (Růžová 17, Praga 1).

În situaţia actuală, când s-a schimbat nu numai conceptul de istoriografie, dar şi metodele de scriere a istoriei, este mai mult decât necesar să reflectăm asupra noilor posibilităţi de înregistrare a realităţilor literare. În literatura universală a apărut o serie de lucrări care încearcă să descrie istoria literaturii folosind o gamă largă de diverse procedee noi, neobişnuite. De aceea unul din subiectele colocviului este discuţia în jurul tratatelor de istorie a literaturii române, apărute în ultimul timp în România sau în alte ţări. În afară de aceasta, vom încerca în cadrul colocviului să trasăm modalitatea unei cercetări literare care nu ar lăsa deoparte nici aşa numita „istorie mică”, adică contextul cultural în care apar operele literare şi care nu se reduce numai la „marile figuri” ale istoriei literaturii, pentru că şi acestea cresc întotdeauna dintr-un context mai larg. De aceasta este legată, de asemenea, întrebarea „ce poate fi astăzi considerat drept literatură”, în alte cuvinte, „dacă şi în ce măsură suntem capabili să diferenţiem ce mai este şi ce nu mai este literar (artistic)”. Abordarea pe care am ales-o pentru cercetarea noastră are un indiscutabil avantaj: este o perspectivă „exterioară” asupra literaturii române, dintr-un mediu cultural nu prea depărtat, însă nici foarte apropiat, care, mai mult, poate să îşi extragă resursele din lunga tradiţie a studiilor românistice din ambele culturi – slovacă şi cehă. Compoziţia grupului de cercetători corespunde de fapt acestei realităţi.

PhD. Libuša Vajdová (coordonator principal al grantului de cercetare), Institutul de Literatură Mondială al Academiei Slovace de Ştiinţe, Bratislava
Cercetători:
Conf. univ. PhD. Jana Páleníková, Facultatea de Litere a Universităţii Komenský din Bratislava
PhD. Libuše Valentová, Facultatea de Litere a Universităţii Caroline din Praga

Colocviul internaţional organizat în baza grantului de cercetare al Institutului de Literatură Mondială al Academiei Slovace de Ştiinţe (SAV) din Bratislava. Intrarea este liberă.