Colocviul internațional „Benjamin Fondane, un om printre oameni” – la Paris

Colocviul international Benjamin Fondane, un om printre oameni - la Paris

Sâmbătă 22 octobrie 2016, de la  8.30 - 19.00, la Institut national d'histoire de l'art - INHA, 6 Rue des Petits Champs, 75002 Paris, Sălile Giorgio Vasari și Aby Warburg, va avea loc Colocviul internațional „Benjamin Fondane, un om printre oameni" .

« Da, am fost un om ca ceilalţi », scria Fondane într-o epocă în care umanitatea multora era ultragiată. Tema „ Un om printre oameni "  a fost aleasă pentru acest colocviu deoarece permite reunirea unor comunicări pe teme care se referă atât la scrierile în limba română, cât și la cele în limba franceză ale lui Fondane, dar mai ales pentru că exprimă aspectul cel mai important din gândirea lui Fondane: lupta împotriva a tot ce se opune plenitudinii fiinţei umane. Aflat în centrul operei sale, poetice sau filozofice, omul nu este abstract, ci un individ concret, o fiinţă singulară care nu încetează să lupte penjtru libertatea și demnitatea sa.   

Evenimente care vor face parte din program sunt: Colocviul internaţional Benjamin Fondane, decernarea Premiului internaţional de literatură francofonă Benjamin Fondane, proiecţia filmelor  Tararira (realizat de Olivier Salazar-Ferrer), Benjamin Fondane, Iaşi-Paris-Auschwitz (realizat de Andreea Stiliuc) și Léon Chestov (realizat de Ramona Fotiade) și lecturi din Benjamin Fondane.

Participanţi și temele intervenţiilor :

Oana Soare (București) : Fondane antimodern

Patrice Beray (Paris) : Benjamin Fondane la răscrucea dintre poezie și naraţiune

Olivier Salazar-Ferrer (Glasgow) : Călătoria fără întoarcere în opera poetică și filozofică a lui Benjamin Fondane

Eric Freedman (Paris) : Benjamin Fondane, dramaturg roman și francez

Annabelle Sebban (Paris) : « L'hiver de Dieu » în opera lui Benjamin Fondane.

Benjamin Guérin (St Sauveur, Lozère) : Prietenia Fondane - Maritain : între existenţialism, thomism și indianism  

Mircea Martin (București) : Fundoianu în calitate de traducător

Nathaniel Rudovsky-Brody (Bruxelles) : Amérique, Amérique : încercare de traducere

Moderatori : Magda Cârneci și Michel Carassou